Ryggbehandling

Raskere tilbake godt kjent blant arbeidsgivere

Tre av fire arbeidsgivere kjenner til at det finnes en ordning som gjør at sykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb.

Publisert

Ordningen er best kjent blant bedrifter med mer enn 100 ansatte, og blant virksomheter i primærnæringen og i hotell- og restaurant. Bedriftsledere i Østfold, Troms og Telemark kjenner bedre til ordningen enn ledere i andre deler av landet. Det viser en spørreundersøkelse Perduco har gjennomført blant norske bedriftsledere på vegne av NAV. - Det er positivt at det store flertallet av norske bedrifter kjenner til Raskere tilbake. Dette er en viktig ordning for å redusere sykefraværet i Norge, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Han mener at selv om mer enn 17 000 arbeidstakere har fått et tilbud gjennom Raskere tilbake i første halvår i år, så er det fortsatt kapasitet til å ta imot flere.

Arbeidsgivertelefon

" Undersøkelsen viser samtidig at mange arbeidsgivere er usikre på hvem som henviser arbeidstakere som kan ha nytte av Raskere tilbake videre i behandlingssystemet. - Alle arbeidsgivere som har spørsmål om Raskere tilbake, kan ringe vår opplysningstelefon på 75 42 64 06. Her sitter det kvalifisert personell som kan svare på det du måtte lure på, sier Saglie.

Flere henvisninger

Det er kraftig vekst i antallet sykmeldte arbeidstakere som nå får et tilbud om behandling gjennom Raskere tilbake. I løpet av første halvår i år fikk 17 300 personer et slikt tilbud. Av dette er 14 200 henvist til spesialisthelsetjenesten og 3100 til avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging gjennom NAV.Mer enn 2 500 sykmeldte er i gjennomsnitt henvist hver måned i første halvår 2008. I tråd med erfaringer fra ordningen høsten 2007 og fra tidligere ordninger, kan det skje en ytterligere vekst høsten 2008.- Jeg er fornøyd med at stadig flere sykmeldte får et tilbud gjennom ordningen. Dette viser at den er i ferd med å finne sin form, og at stadig flere leger, arbeidsgivere og arbeidstakere kjenner til muligheten. Det er utviklet et tilbud om sykehusbehandling i alle helseregioner, mens rehabiliteringstilbudet er på plass i samtlige fylker, sier Saglie.

Belastningslidelser

Sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser utgjør den største gruppen av dem som har fått tilbud om sykehusbehandling. Mellom 70 og 80 prosent av behandlingene i helseforetakene er knyttet til dette. Vanlige årsaker er problemer med nakke, skulder, rygg og kne. Det er også utviklet behandlingstilbud innenfor blant annet indremedisinske og nevrologiske problemstillinger, og tilbud i psykisk helsevern. NAVs tilbud omfatter blant annet avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging. Av disse er det arbeidsrettet rehabilitering som er den mest benyttede tjenesten. NAV har kapasitet til å gi et tilbud til nær 2400 sykmeldte til enhver tid. Denne kapasiteten er fortsatt ikke fullt ut utnyttet.

Om undersøkelsen

Perduco har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) spurt 2 000 norske bedriftsledere om kjennskapen til ordningen Raskere tilbake. Undersøkelsen ble gjennomført i september 2008.(NAV)

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS