colourbox_arbeidsmiljø

Norge i særstilling

Norge ligger høyt opp når det gjelder psykososiale forhold på arbeidsplassen, sammenlignet med andre europeiske land, melder Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Publisert

90 prosent av norske yrkesaktive mener de har gode muligheter til å utnytte ferdighetene sine i den jobben de har, og nesten like mange opplever å kunne få sosial støtte fra arbeidskolleger når de trenger det. Åtte av ti mener lederen deres behandler de ansatte rettferdig og upartisk.

Norge i særstilling

Dette kommer fram i Stamis rapport om psykososialt arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser. I en pressemelding skriver Stami at Norge står i en særstilling sammenlignet med andre europeiske land:

Det er jevnt over stor bevissthet blant norske arbeidsgivere og arbeidstakere om betydningen av psykososiale forhold på arbeidsplassen. Det aktive partssamarbeidet som bidrar med å rette oppmerksomhet mot psykososiale forhold, plasserer oss i en særstilling, ifølge Stami.

Får utvikle seg

Flertallet av norske yrkesaktive er godt fornøyd med sine muligheter for faglig utvikling på jobben, og de med høy formell kompetanse rapporterer om de aller beste mulighetene.

Ifølge Stami er muligheten til å utnytte og videreutvikle egen kompetanse viktig, blant annet fordi det øker evnen til å mestre nye og uforutsigbare utfordringer på arbeidsplassen.

Sosial støtte fra flere kanter

Tre av fire norske yrkesaktive oppgir at de ofte får støtte og hjelp fra nærmeste sjef når de trenger det. Tømrere, rørleggere og andre bygghåndverkere, i likhet med vei- og anleggsarbeidere, er blant yrkesgruppene som i størst grad rapporterer om dette.

Også kontormedarbeidere, sekretærer og butikkmedarbeidere rangerer høyt på dette punktet.

Men støtten fra kollegene er likevel størst: Rundt 85 prosent av yrkesaktive kvinner og menn mener slik støtte er tilgjengelig om de trenger det. Over 95 prosent sier de føler seg som en del av et fellesskap på arbeidsplassen.

Stami skriver at sosial støtte, særlig fra overordnet, har en fordelaktig effekt på både prestasjoner og velvære på jobben. Samtidig kan sosial støtte bidra til å redusere eventuelle negative effekter av belastningsfaktorer i arbeidsmiljøet.

Mest rettferdighet hos høyutdannede

Når det gjelder opplevelsen av rettferdighet på norske arbeidsplasser, rapporterer åtte av ti yrkesaktive at deres nærmeste leder behandler de ansatte rettferdig og upartisk. Dette gjelder for begge kjønn og alle aldersgrupper.

Andelen som opplever at lederen behandler ansatte rettferdig, ser ut til å være noe lavere blant yrkesaktive med kun ungdomsskoleutdanning, for så å stige nokså jevnt med økende antall år på skolebenken.

Toppledere, samt yrkesgrupper med høy formell kompetanse, som advokater og leger, rapporterer i høy grad om rettferdig ledelse. Også de aller fleste mellomledere mener deres leder behandler sine ansatte rettferdig og upartisk.

Hvorvidt de ansatte anser ledelsen for rettferdig eller ikke, har ifølge Stami stor betydning for følelsen av tilhørighet og holdninger til organisasjonen, samt helse og velvære.

(Stami)

Les mer på Stamis nettsider

Du kan lese rapporten her.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS