Bedriftshelsetjeneste 1

Vil ha bedriftshelsetjeneste for alle

Sju nye bransjer foreslås å komme inn i forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg bedriftshelsetjeneste. LO mener kravet om bedriftshelsetjeneste må omfatte alle arbeidstakere.

Publisert

Arbeids- og inkluderingsdepartementet nedsatte i 2006 en arbeidsgruppe for å fremme forslag om endring i hvilke nye bransjer som må ha knyttet til seg bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften). Partene i arbeidslivet fikk også være med i arbeidsgruppa, men fikk ikke gjennomslag for alle innspill, skriver magasinnett.org.

Utvider bedriftshelsetjenesten"

På bakgrunn av arbeidsgruppas rapport har departementet nå lagt fram forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten. Forskriften foreslås utvidet med sju bransjer: fiskeopprett og klekkerier, gjenvinning, helse- og sosialsektoren, undervisning, vakttjeneste, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning. Antall sysselsatte i disse bransjene er om lag 636 000. På grunn av høy dekningsgrad er det bare cirka 20 prosent av disse som ikke har tilgang til bedriftshelsetjeneste.

Obligatorisk godkjenning

Dessuten foreslås en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten, basert på kompetanse, antall årsverk og kvalitetssikring. I høringsuttalelsen er LO tilfreds med at departementet nå inkluderer viktige bransjer i forskriften. Utvidelsen fører til at flere kvinnedominerte bransjer kommer med. LOs mål er bedriftshelsetjeneste for alle og ratifikasjon av ILO-konvensjon nr 161 Om bedriftshelsetjeneste. Kommunalkomiteen har tidligere uttalt at det må være en langsiktig mål å få slik helsetjeneste for alle arbeidstakere. LO er derfor skuffet over at regjeringen ikke signaliserer dette som mål.

Tekstilindustri og gartnerier neste?

Det er en svakhet ved høringen at det ikke gjøres en vurdering av hvordan og når et slikt mål kan realiseres, heter det i høringsuttalelsen. Når bedriftshelsetjeneste for alle likevel ikke målet, mener LO at mange flere bransjer må inn i forskriften. Det vises til at Arbeidstilsynets første forslag til forskrift hadde betydelig flere bransjer på lista enn forslaget som nå er ute til høring. LO-forbundene har hatt innspill til flere bransjer som bør pålegges bedriftshelsetjeneste, deriblant jordbruk/gartneri, tekstilindustri, lagerarbeid, catering, IKT, kunstnerisk virksomhet. (magasinnett.org)

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS