tor sagli

God start for Avventende sykmelding

Blant arbeidstakerne som ble sykmeldt i september, fikk 2,5 prosent avventende sykmelding. Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie er fornøyd med erfaringene fra ordningens første måned.

Publisert

I september fikk 2400 av 98 200 sykmeldte arbeidstakere avventende sykmeldt.

- Vi har grunn til å være tilfreds med erfaringene fra den første måneden med avventende sykmelding, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie på Navs nettsider.

- Omfanget vil øke

I stedet for å bli sykmeldt på ordinær måte, får de med avventende sykmelding mulighet til å fortsette i jobb, med tilrettelagte arbeidsoppgaver.

- Etter hvert som muligheten blir bedre kjent hos arbeidsgivere, arbeidstakere og leger, vil omfanget øke. Dette er et viktig grep for å redusere sykefraværet i Norge, sier Saglie.

Østfold topper

Det er gruppa med muskel-/skjelettlidelser som hittil har fått flest avventende sykmeldinger, med nesten 1 500 tilfeller.

På landsbasis topper Østfold statistikken. Her har hele fem prosent av de sykmeldte benyttet den nye ordningen. - Det dobbelte av landsgjennomsnittet.

- Hver dag sykmeldes mellom 4 000 og 5 000 arbeidstakere. Vi har stor tro på at muligheten for avventende sykmelding og bedre dialog mellom partene vil redusere sykefraværet. Det viser ikke minst erfaringene fra forsøksprosjektet i Sogn og Fjordane, sier Saglie.

Forsøksprosjektet tyder på at så mye som hvert tiende sykmeldingstilfelle kan egne seg for avventende sykmelding, skriver Nav.

Heller jobb en sykmelding

Muligheten for avventende sykmelding trådte i kraft 1. september i år. Ordningen åpnet for at legen kan anbefale at arbeidet tilrettelegges bedre, slik at ordinær sykmelding unngås.

Avventende sykmelding legger opp til et tettere samarbeid og en bedre dialog mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker.

En spørreundersøkelse som Norstat har gjennomført for Nav viser at fire av fem arbeidstakere er villige til å endre sine arbeidsoppgaver for å unngå sykmelding.

To av tre arbeidstakere tror arbeidsgiver er villig til å tilrettelegge arbeidsforholdene, slik at sykmelding kan unngås. Et like stort antall tror dessuten at en bedre dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og lege vil redusere sykefraværet i Norge.

Målet med den nye sykmeldingsordningen:

Redusere sykefraværet ved å styrke kommunikasjonen mellom lege og arbeidsgiver.

Blanketten åpner for toveis kommunikasjon gjennom arbeidstaker.

Se på mulighetene for å unngå sykmelding ved at arbeidet tilrettelegges bedre (avventende sykmelding)

Sammen finne løsninger som gjør det mulig å være helt eller delvis i arbeid

Samarbeidet med lege gjør arbeidsgiver trygg på at det er helsemessig forsvarlig at arbeidstakeren kan være i tilrettelagte jobber.

Ordningen gjelder for de 16 første dagene (arbeidsgiverperioden)

(Kilde: Nav.no)

Les mer om Avventende sykmelding på Navs nettsider

"
Powered by Labrador CMS