Arbeidsglede
Arbeidsglede

Prosjekt Arbeidsglede

Et pilotprosjekt i arbeidsglede har hatt som mål å veilede og motivere ansatte med gjentakende høyt sykefravær i Helse Nord. Tiltak er satt inn der generelle virkemidler ikke har hjulpet.

Publisert

Det er firmaet Sollan som er arkitekten bak prosjektet, og bedriften har samarbeidet med Helse Nord. Sollans arbeidsmetodikk overfor sykmeldte fikk organisasjonsdirektør Åshild Nordnes og HMS-rådgiver Grete Åsvang ved Helse Nord til å tenke nytt. I samarbeid med Grethe Lande Nyborg og Karen Lisbet Baldishol Brevig i Sollan satset Helse Nord for å få sykmeldte tilbake i jobb. I 2007 ble ti arbeidslivsguider fra alle foretakene i Helse Nord utdannet i Sollans arbeidsmetodikk for oppfølging av 150 sykmeldte. Med fokus på friskfaktorer for den enkelte, nettbasert kartlegging og veiledningssamtaler, har guidene bistått den sykmeldte og lederen til å finne løsninger for tilrettelegging i nåværende jobb, videreutdanning eller annet relevant arbeid.

Hele mennesket

Hele mennesket står i fokus i Prosjekt Arbeidsglede. Sollan bygger sin metodikk på kunnskap om hva som gir god helse i stedet for å bruke energi på hva som har ført til sykmeldingen. Den sykmeldte får større selvinnsikt og tar aktivt del i prosessen med bevisstgjøring av egen kompetanse og utvikling av relevante og realistiske tiltak. Verktøyet inkluderer kartlegging av interesseområder, evner, verdier og egenskaper. Dette gir ledelsen et nyttig redskap for å bli bedre kjent med arbeidstakerens ressurser og bedre i stand til å bruke disse ressursene på en optimal og meningsfull måte for begge parter. Sammen skaper dette bedre ressursstyring og bemanningsplanlegging, i tillegg til økt forståelse for, tillit til og respekt for hverandre som igjen høyner fellesskapsfølelsen og motivasjonen. Pilotprosjektet ferdigstilles i disse dager, og en delrapport skal foreligge i løpet av juli. Dorthe Eide ved Høgskolen Handelshøgskolen i Bodø er ansvarlig for følgeforskningen som vil foregå ca ett år til, heter det i en pressemelding fra Sollan.

Powered by Labrador CMS