HMS-pris Natteravnene
HMS-pris Natteravnene

HMS-pris til Natteravnene

Natteravnene i Oslo fikk nylig overrakt en sjekk på 30 000 kroner fra YITs Divisjon Sikkerhet. Pengene hadde divisjonen mottatt som vinnere av YITs interne HMS-pris. Pengepremien er nå overført til Natteravnene og benyttet som sluttfinansiering av patruljebil 2.

Publisert

Natteravnene er en humanitær grasrotbevegelse hvis formål er å forebygge vold og skadeverk i bymiljø. Grunntanken er at voksne menneskers tilstedeværelse virker dempende på urolige omgivelser.

Patruljebil viktig

Daglig leder i Natteravnene Oslo, Lars Norbom, sier at et eget transportmiddel er til stor hjelp i deres virksomhet. - Bilen gir oss mulighet til å operere mer effektivt og raskere med hjelp ute på byen, samtidig som den også er nyttig for transport av materiell og utstyr. Norbom legger til at når du disponerer en bil, blir det også lettere å rekruttere Natteravner, spesielt blant yngre mennesker.

HMS-tiltak

Divisjonssjef Sikkerhet i YIT, Gunnar Eidal ser klare likhetstrekk i Natteravnenes og YITs arbeid. - Det handler om trygghet og sikkerhet for både giver og mottaker. Vi i YIT gjennom å levere produkter og systemer, og for Natteravnene ved personlig tilstedeværelse. I så måte har vi et felles mål og sammenfallende interesser, konkluderer Eidal. Han sier videre at Natteravnenes innsats på mange måter er et HMS-tiltak, og forteller at de ansatte i divisjonen, som er de virkelige prisvinnerne, også ser likheten. Derfor var valget av Natteravnene svært populært, heter det i en pressemelding fra YIT og Natteravnene.

Powered by Labrador CMS