Sykehuspost
Sykehuspost

Godt arbeidsmiljø på sykehus gir friskere pasienter

Hvert år skades 105 000 pasienter i helsesektoren i Sverige, ifølge en undersøkelse. Samtidig viser en rundspørring fra den svenske legeforeningen at arbeidsmiljøet er avgjørende for å få til en sikker sykehusbehandling.

Publisert

Av den svenske Socialstyrelsens gjennomgang av journaler fremgår det at 8,6 prosent av pasientene får en eller annen skade som følge av ulykker eller feilbehandling. Det tilsvarer omkring 105 000 skader i løpet av et år. I tillegg til lidelsene dette skaper for pasientene fører sykehusskader til ekstra kostnader og lengre liggetid på sykehuset, skriver Du&Jobbet.

Skyldes dårlige rutiner

Den fremste årsaken til at pasienter blir skadet, er dårlige rutiner. Det dreier seg om hvordan de ansatte håndterer bestillinger av blod, setter kateter, skriver journaler og håndterer legemidler.

"

- Det viktigste er at helse- og omsorgssektoren utvikler sine rutiner for å forebygge behandlingsskader, sier Johan Carlsson, sjef for Socialstyrelsens tilsynsavdeling, i en kommentar.

Arbeidsmiljøet avgjørende

Legeforeningen har i løpet av våren spurt medlemmene hva de mener kan forbedre sikkerheten for pasientene. Arbeidsmiljøet er en avgjørende faktor for å kunne gi pasientene trygg behandling. Det som forårsaker mest misnøye blant legene, er mangelen på tid og personell. Legene kjenner tidspresset daglig. Dette fører til stress, frustrasjoner og en følelse av utilstrekkelighet, ifølge Legeforeningens spørreundersøkelse. (duochjobbet.se)

"
Powered by Labrador CMS