svartvask
svartvask

Egen stilling skal bekjempe sosial dumping

Som første fylke i landet har Vestfold fått en stilling øremerket sosial dumping.

Publisert

Førstkommende mandag trer Rolf Geir Hillestad inn i stillingen som koordiantor i en prosjektgruppe som skal få bukt med sosial dumping, økonomisk kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet i Vestfold.

Renholdsbransjen en utfordring

Målet er å komme seg mer ut: Sammen med lokale tillitsvalgte skal gruppa oppsøke og undersøke arbeidsplasser i blant annet renholds-, landbruks-, restaurant- og reiselivsbransjen.

De skal gjøre seg kjent med miljøene rundt arbeidsinnvandrere og hjelpe dem som får for lite betalt.

Hillestads koordinatorstilling er den første av sitt slag i hele landet. Han tror renholdsbransjen vil bli speiselt utfordrende.

- Her må vi skaffe oss en oversikt over de seriøse firmaene. I denne bransjen er det veldig mye useriøst, og mye svart. Generelt sett, er det mer useriøsitet i arbeidslivet enn noen gang, sier Hillestad til Østlandsposten.no.

Lang erfaring

Som leder av Bygg og Steinarbeiderforeningen i Fellesforbundet, har han i flere år hjulpet folk som havner i trøbbel på grunn av dårlige arbeidsgivere. Og stadig oftere er det utenlandske arbeidere han må hjelpe.

- Tilstanden har blitt ganske ille. Arbeidsinnvandringen øker, og snart er alle overgangsregler borte - det er helt fritt å komme for å jobbe. Med det øker også useriøsiteten og tilfellene av sosial dumping, sier han til op.no.

LO sponser kampen

LO har nå spyttet inn rundt 330.000 kroner for å få bukt med problemene. Hillestad settes inn i en 50 prosent stilling, som foreløpig er et prøveprosjekt.

Det skal også opprettes samlingssteder for utenlandske arbeidere, der de kan få informasjon om rettigheter og plikter.

- Vi skal forsøke å få flest mulig organisert, sørge for at minimumstariffer blir benyttet, og motarbeide tendensen til at lav timelønn fører til at rumenere, polakker og litauere blir brukt til svart arbeid eller ren kriminalitet, sier Hillestad til Sandefjords blad.

De tillitsvalgte har en viktig rolle

Prosjektgruppa skal samarbeide med både Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet.

- Men det er våre tillitsvalgte som har de tetteste kontaktene på arbeidsplassene og som kommer problemene nærmest inn på livet. Etter at prosjektet er ferdig i den intensive fasen, skal de tillitsvalgte skoleres slik at kampen mot sosial dumping blir selvgående, sier han til Sandefjords blad.

Kilder: sb.no og op.no

"
Powered by Labrador CMS