sykmelding_colourbox.com

Smittsom sykemelding

Det er ikke bare sykdommen som smitter. Også sykemeldingene smitter mellom de ansatte, ifølge ny rapport, skriver nettstedet renholdsnytt.no.

Publisert

Dersom mange av dine kolleger og venner ofte er sykmeldt, øker din egen risiko for sykemelding, viser studien, som er utført av svenske Institutet för arbetsmarknadspolitiska studier, IFAU.

Økt fravær blant kolleger

I Sverige trenger den ansatte sykemelding fra legen først etter en uke med egenmelding.

Men gjennom et eksperiment i Göteborg gav forskere en tilfeldig valgt gruppe arbeidstakere rett til sykepenger i fjorten dager- uten sykmelding fra lege. Og resultatet ble at det kortvarige sykefraværet økte, melder kollega.se.

Og ikke nok med det. Selv i kontrollgruppa, der de vanlige reglene fortsatt gjaldt, økte sykefraværet.

- Det eksisterer en sosial interaksjon når det gjelder sykmeldinger, konstaterer Patrik Hesselius, en av forskerne bak rapporten.

Økning gir ytterligere økning

Studien viser at dersom en gruppe øker sitt sykefravær med 10 prosent, vil det komme en ytterligere økning i sykefraværet på 5,7 prosent på kort sikt. På lengre sikt blir økningen mer enn dobbelt så stor, hele 13,3 prosent, ifølge kollega.se.

Om sykefraværet eksempelvis skulle øke med én dag pr. år, ville det på lang sikt ha ført til en økning med over to dager.

Samfunnets holdninger påvirker

Selv samfunnets normer og holdninger har betydning for det totale sykefraværet, ifølge Hesselius. Han påpeker at sykefraværet i Sverige har sunket i løpet av de siste årene.

- Og det uten noen forandringer i regelverket. Derimot har det kommet signaler fra Försäkringskassan og departementene, samtidig som det har foregått en allmenn diskusjon om fusk. Dette påvirker folk. Hvordan folk tror de vil bli oppfattet av andre spiller stor rolle, sier Hesselius.

Høy moral - færre sykmeldinger

En av rapportens konklusjoner er at en høy arbeidsmoral kan gjøre at sykmeldingsordningen ikke utnyttes feilaktig, uansett hvor sjenerøs den måtte være.

- Moralen har mye å si for sykefraværet. Er kollegene ekstremt flittige, kan det kjennes feil å bli hjemme fordi man er litt forkjølet, sier Patrik Hesselius.

Nå er forskerne på IFAU i gang med å se på hvordan dette fungerer i praksis på utvalgte arbeidsplasser. Denne rapporten ventes ferdig til høsten.

(Kollega.se)

"
Powered by Labrador CMS