arbeidsmiljø_colourbox

Psykisk arbeidsmiljø blir viktigere

Det psykiske arbeidsmiljøet blir en av de største utfordringene i fremtida, ifølge ny undersøkelse.

Publisert

Det viser nye tall fra Det Danske Ledelsesbarometer, som er utarbeidet av Ledernes Hovedorganisasjon og Handelshøyskolen Århus Universitet.

Kvinner prioriterer høyest

70 prosent av de danske lederne som deltok ser det psykiske arbeidsmiljøet som en av de største utfordringer de kommende år.

Undersøkelsen viser at det psykiske arbeidsmiljøet generelt sett har mye å si for de danske lederne. Betydningen er størst i offentlig sektor og blant kvinnelige ledere.

Avhenger av arbeidsplass

Blant de kvinnelige lederne oppgir 80 prosent at de prioriterer dette høyt, mens andelen hos mennene er 65 prosent.

- En del av forklaringen på forskjellen mellom kvinnelige og mannlige ledere er at offentlig sektor har mange kvinnelige ledere. Spesielt i daginstitusjoner, på sykehus og innenfor omsorgssektoren er det naturlig å prioritere det psykiske arbeidsmiljøet høyt, sier Signe Tønnesen, arbeidsmiljøkonsulent i Lederne Hovedorganisasjon, ifølge ukeavisenledelse.no.

Stiger med alderen

Oppmerksomhet rettet mot det psykiske arbeidsmiljøet viser dessuten seg å øke med i takt med lederens alder og ledelseserfaring.

- I en tid med mangel på kvalifisert arbeidskraft er det naturlig at ledernes oppmerksomhet mot det psykiske arbeidsmiljøet øker. Det er viktig for å trekke til seg og beholde de verdifulle medarbeiderne, sier Tønnesen.

(Ukeavisenledelse.no)

Powered by Labrador CMS