Muslim
Muslim

Danskene positive til hodeplagg på jobben

Danskenes holdning til hodetørkle blant kolleger står i kontrast til diskusjonen om dommere kan gå med det. Et flertall har ingenting imot tørklær hos kolleger, viser en ny undersøkelse.

Publisert

Et flertall av danskene lever godt med muslimske hodetørklær blant kolleger, viser en ny dansk undersøkelse. 1015 personer har svart på utsagnet: Jeg ville ikke like at min kollega bar muslimsk hijab, og her har 54 prosent av danskene erklært seg meget uenig eller i noen grad uenig. 18 prosent er verken enig eller uenig, mens derimot bare 19 prosent av danskene er direkte mot at kolleger går med skaut på jobben.- Resultatene viser at den generelle oppfatning av danskenes motstand mot muslimer og islam som ofte kommer fram for offentligheten, ikke har hold i virkeligheten, sier forskningssjef Geert Laier Christensen ved den liberale tenketanken Cepos. Han er ansvarlig for undersøkelsen som ble laget i forbindelse med den heftige politiske diskusjonen i mai om hodeplagg skal tillates blant myndighetspersoner i Danmark - for eksempel dommere og politibetjenter.

Forskjell på rollene

Men den nye undersøkelsen viser samtidig at knapt halvparten av de spurte ikke vil bli betjent av en dommer, politibetjent eller annen myndighetsperson med muslimsk hodeplagg, mens 39 prosent ikke ville ha noe imot plagget. 13 prosent svarer Vet ikke.Ifølge Christensen viser de samlede resultatene at jo nærmere spørsmålet om muslimsk hovedplagg kommer oss, jo åpnere er danskene. - Det er interessant at mange mennesker som går inn for et forbud blant myndighetspersoner, ikke personlig ser det som noe problem å ha en kollega med hijab, sier han.

Danske eller muslim som kollega

I en annen ny undersøkelse fra Cepos denne måneden er 839 personer blitt spurt om de foretrekker en etnisk danske eller en innvandrer fra et muslimsk land med nøyaktig lik kompetanse som sin nye kollega. Bare én av fem foretrekker en danske, mens 75 prosent av de spurte stiller seg likegyldig til spørsmålet. - Når vi hører om motviljen mot dommere med hodeplagg, kan vi godt være bekymret for at det hersker en utbredt diskriminering på arbeidsplassene. Men det later ikke til å være tilfellet, og det er positivt, for det er jo i høy grad her at integrasjonen finner sted, sier Geert Laier Christensen.

Glede hos nye dansker

I foreningen Nydansker er det glede over danskenes holdning til både hodeplagg og muslimer på arbeidsplassen: - Resultatene stemmer godt overens med den virkeligheten våre medlemmer opplever i hverdagen. Vi opplever slett ikke den slags barrierer og synspunkter som meget svart-hvite politikere og debattanter ofte kommer med, sier formann Torben Møller Hansen og fortsetter: - Hvis tilsvarende synspunkter var hverdagen for næringslivet, sto vi med 100 000 medarbeidere på gaten i morgen. Og det er nok ikke det samfunnet har bruk for i en tid med mangel på arbeidskraft.

(business.dk)

Powered by Labrador CMS