Ryggplager cb531898

Har samlet viten om muskel- / skjelettplager

Inter­nasjonalt aner­kjent viten er samlet for første gang av danske eksperter. Samlingen omfatter inter­nasjonal forsknings­basert kunn­skap om syke­fravær og frisk­melding etter muskel- og skjelett­plager.

Publisert

Det er Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø, NFA, som har utgitt en såkalt hvitebok, der en utpekt ekspert­gruppe for første gang har samlet internasjonal forsknings­basert viten om syke­fravær og tilbake­vending til arbeidet etter muskel- og skjelett­lidelser.

Ekspertene håper kunnskapen nå blir spredt til behandlere, arbeids­plasser og befolkning.

Les også: Over 20 % av befolkningen opplever store helsebelastninger på jobb

Behandlingen har endret seg

Ekspertgruppen bak hviteboken mener at både synet på muskel­skjelett­plager og selve behandlingen har gått gjennom en betydelig utvikling de siste 15-20 år.

I dag er det hensiktsmessig å betrakte slike plager - og sykefraværet de gir - ut fra en tverr­faglig syns­vinkel, der både fysiske og psyko­sosiale forhold trekkes inn.

Les også: Årsakene til muskelsmerter mer komplekse enn antatt

" Har ofte flere årsaker

Gruppen konkluderer med at det er økt risiko for sykefravær som følge av muskel­skjelett­plager hvis arbeidet er fysisk krevende.

Men sykefraværet henger ikke bare sammen med fysiske belastninger i arbeidet. Manglende kontroll og inn­flytelse på arbeidet, samt dårlig sosial støtte, synes å øke risikoen for syke­fravær.

Les også: Nakkesmerter gir mindre presisjon i armbevegelsene

Må tilpasses etter behov

Både arbeidsplassen og arbeids­forholdene bør tilpasses etter behov. Gruppen anbefaler generelt:

* At arbeidsplassene utformes slik at de ansatte opplever tilfredshet med arbeids­plassen innretninger, snarere enn spesifikke ergonomiske innsatser.

* At pasienter med muskel­skjelett­lidelser holder seg fysisk i bevegelse og at jobben i mange tilfeller kan anses for å ha en terapeutisk effekt.

* At arbeidsplassen og arbeids­forholdene tilpasses med henblikk på at mennesker med muskel­skjelett­plager kan arbeide i størst mulig omfang, selv om det ikke kan la seg gjøre å oppnå 100 % effektivitet.

Les også: Kvinner i servering og serviceyrker har flest helseplager

Europeiske retningslinjer

Ekspertgruppen henviser til de europeiske retnings­linjene for håndtering av rygg­problemer, som blant annet anbefaler at den sykemeldte vender tilbake til arbeidet så fort som mulig.

Dette kan kreve at arbeids­plassen trekkes inn og arbeids­forholdene tilpasses den enkelte i form av endrede arbeids­oppgaver, nedsettelse av arbeids­tiden og ergonomisk rådgivning.

" Barriere for lavere sykefravær

Gruppen påpeker at det i dag finnes en betydelig barriere ved at personer med muskel­skjelett­plager undersøkes og behandles mange steder, men får forskjellige for­klaringer og råd om deres symptomer, syke­meldinger og symptomenes forløp.

Derfor er det avgjørende at den forsknings­baserte kunn­skapen spres til behandlere, arbeids­plasser og befolkninger.Les ekspert­gruppens sammen­fatning og anbefalinger i hvite­bokens kapittel 2.

Kilde: Det nasjonale senteret for arbeidsmiljø

Les ekspertgruppens sammenfatning og anbefalinger i kapitell 2 (PDF)

Last ned Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Årsager og handlemuligheder (PDF)

Eksperter

Ekspertgruppen bak hviteboken er:

"
  • Overlege, ph.d. Ole Steen Mortensen, Bispebjerg Hospital (formann)
  • Professor, overlege, ph.d. Johan Hviid Andersen, Regionshospitalet Herning
  • Overlege, ph.d. Poul Frost, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
  • Overlege, MPH Jens Peder Haahr, Regionshospitalet Herning
  • Professor, ph.d. Hege Randi Eriksen, Unifob helse, Universitetet i Bergen, Norge
  • Overlege, ph.d. John Ektor-Andersen, Primärvården Malmø, Sverige
  • Seniorforsker, ph.d. Merete Labriola, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Seniorforsker, ph.d. Nils Fallentin, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Forsker, ph.d. Mette Kreutzfeldt Zebis, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Powered by Labrador CMS