Kontorarbeid
Kontorarbeid

Feil lys i åpne kontorlandskap

I åpne kontorlandskap er det ofte dårlige lysforhold for de ansatte, viser ny norsk studie.

Publisert

- Stadig flere nordmenn har arbeidsplassen sin i et åpent kontorlandskap, skriver pressebyrået Newswire. Men det er forsket lite på de synsmessige sidene av å jobbe i åpent landskap i forhold til å sitte på eget kontor, sier førstelektor og optiker Magne Helland ved Avdeling for optometri og synsvitenskap (AFOS) ved Høgskolen i Buskerud.

Fulgt lenge

Forskere fra AFOS har gjennom seks år fulgt 34 arbeidstakere som flyttet fra enekontor til åpent landskap på Fornebu. Rapporten fra forskningen er publisert i det internasjonale fagtidsskriftet Applied Ergonomics. Som gruppe rapporterte arbeidstakerne en merkbar forverring i belysningsforhold og blending i tillegg til en forverring i synskomfort. Det ble også funnet en sammenheng mellom den reduserte synskomforten og smerter i nakke- og skulderregionen.

"

- Det ser med andre ord ut til at plager i nakke- og skulderregionen ofte kan knyttes til synsforhold, som blending og ujevne synsforhold på arbeidsplassen, sier Helland.

Planlegg belysningen

Blending og intenst skinn fra vinduer kan skape stort ubehag for folk som arbeider foran en pc, både i enekontorer og åpent landskap.- Problemene vil være større i åpne landskap, fordi det ofte er vanskeligere å kontrollere blending fra vinduene enn i enekontorer, sier Magne Helland. Han mener det er viktig å planlegge god design av belysningsanlegg og persiennebruk før innflytting i kontorlandskap.

Bedriftens ansvar

Synsplager er ikke bare et problem for den enkelte arbeidstaker.- Arbeidsgivere bør være opptatt av dette spørsmålet, ettersom de plagene vi har avdekket, trolig også kan gå ut over produktiviteten og bedriftens inntjening, sier Helland. Studien viste at problemene med blending var størst når persiennene ikke ble brukt ordentlig, og det skjedde ofte. - Et godt råd er å flytte pc-skjermen minst to meter bort fra vinduet, og innrette deg slik at synsretningen går parallelt med vinduet, sier Helland. Å sitte med skjermen direkte mot vinduene, eller motsatt vei, slik at vinduene speiles i skjermen, er ikke bra. I tillegg til jevnt taklys er det en fordel at lyskildene i landskapet ikke gir direkte blending, eller reflekteres i dataskjermen.

Norge i tet

I Norge forskes det på hvordan synsforhold på arbeidsplassen påvirker helsen vår. Mye av denne forskningen foregår ved AFOS på Kongsberg.- Professor Gunnar Horgen har vært en spydspiss i denne forskningen siden begynnelsen av 1980-tallet. Dette er forskning som angår mange, og som vekker internasjonal interesse, sier generalsekretær Tone Garaas i Norges Optikerforbund.(Newswire)

"
Powered by Labrador CMS