Nakke smidig cb602446

Nakkesmerter gir mindre presisjon i armbevegelsene

Personer med kroniske nakke­smerter har mindre presisjon i arm­beve­g­elsene, både når de peker mot synlige mål og når de skal bes­temme ret­ning og pos­isjon med bind for øynene.

Publisert

Dette viser en svensk doktor­grads­avhandling, som er utført av fysio­terapeut Jonas Sandlund ved Centrum for belastings­skade­forskning (CBF), Høgskolen i Gävle. Sandlund disputerte i mai ved Univer­sitetet i Umeå, melder Fysioterapeuten.

Sandlund har sammen­lignet bevegelses­pre­si­sjonen i armene hos personer med nakkes­merter (både med trau­matisk årsak / whip­lash og uspesifikk årsak) med friske forsøks­personer. Begge gruppene med nakke­smerte viste seg å ha ned­satt presisjon i sine arm­bevegelser.

Les også: Årsakene til muskel­skjelett­plager mer komplekse enn antatt

Målemetode

Utgangspunktet for forsknings­prosjektet var ifølge Sand­lund et stort behov for nye objektive måle­metoder:

- Ikke minst fordi mange personer med nakke­smerter opplever å ikke bli trodd av helse­personell eller i trygde­systemet. Bak­grunnen er det ikke finnes objektive tester som kan verifisere smertene de opp­lever, sier han.

Presisjon og smerte

- Hoved­hensikten med mine studier har vært å under­søke om personer med kronisk nakke­smerte hadde dårligere presisjon ved mål­rettede arm­bevegelser.

De samlede resultatene tyder på at personer med nakke­smerte har nedsatt presisjon. Dess­uten stemmer graden av ned­satt presisjon over­ens med hvordan forsøks­personene selv bedømmer sin fysiske funksjon.

Tittelen på avhandlingen er ”Position-matching and goal-directed reaching aciuty of the upper limp in chronic neck pain – associations with self-related characteristics”. Umeå Universitet.

Kilde: Fysioterapeuten

"
Powered by Labrador CMS