Legekontroll 1

Nå kan du få avventende sykmelding

1. september kommer en ny sykmeldingsblankett med målet å bedre kommunikasjonen mellom lege/sykmelder og arbeidsgiver. NAV introduserer også avventende sykmelding.

Publisert

Den nye blanketten gir mulighet for toveis kommunikasjon mellom lege/sykmelder og arbeidsgiver, i motsetning til dagens sykmeldingsblankett som er en enveis informasjonskanal, skriver NVA på sine nettsider. I tillegg har lege/sykmelder større mulighet til å gi klare råd og beskrivelser om hva arbeidstakeren må unngå for å kunne være i jobb, uten å opplyse om diagnose.

Arbeidstakeren i sentrum

På den nye sykmeldingsblanketten vil lege/sykmelder gi klare meldinger (ja/nei) om det medisinsk sett er mulig å være i jobb, og gi råd og veiledning om hva slags avlastning som eventuelt kan gjøres. Arbeidstakeren tar med seg blankettens ulike deler mellom lege/sykmelder og arbeidsgiver, og deltar selv aktivt i dialogen begge steder.

Se etter mulighetene "

Erfaring viser at det ofte går an å finne arbeidsoppgaver hvis du ser etter mulighetene. Kanskje kan noen av de belastende oppgavene i jobben fjernes for en periode, eller kanskje det er mulig å gjøre de vanlige arbeidsoppgavene hvis du får jobbe langsommere.

Trygghet for alle parter

Denne nye kommunikasjonsmuligheten kan gi større trygghet for alle parter. For arbeidstakeren er det en trygghet at arbeidsgiver er informert om hva som er medisinsk forsvarlig. Arbeidsgiveren vil være tryggere på at tilretteleggingen ikke forverrer helsesituasjonen. Lege/sykmelder vil på sin side ha behov for å vite hva som er mulig på jobb for å kunne gi best mulig råd. Det gir også en trygghet at du kan ta ny kontakt med lege/sykmelder ved endringer eller behov for nye råd.

To nye elementer

Den nye ordningen har to elementer som ikke har vært der tidligere: Avventende sykmelding og mulighet for kommunikasjon gjennom hele sykdomsperioden.Avventende sykmeldingHvis du kommer til lege/sykmelder og er i en situasjon hvor du ikke kan greie å utføre ditt vanlige arbeid, kan det hende du få en avventende sykmelding. Det betyr at du ikke blir sykmeldt i første omgang, når det ikke er noe medisinsk i veien for at du kan være i jobb hvis arbeidet blir tilrettelagt. Lege/sykmelder bekrefter at aktivitet er mulig og beskriver på sykmeldingsblanketten hva du må ta hensyn til, hvor lenge det må tas hensyn og gir eventuelt også råd om hva som kan gjøres. Blanketten tar du med til arbeidsgiver så raskt som mulig. Med utgangspunkt i det lege/sykmelder har beskrevet, ser du og arbeidsgiver etter mulige arbeidsoppgaver og skriver dette ned på blankettens del C. Er det umulig å tilrettelegge arbeidet, skriver arbeidsgiver en begrunnelse på blanketten. Denne tar du med tilbake til lege/sykmelder som gjør den om til en vanlig sykmelding fra den dagen du fikk avventende sykmelding. Avventende sykmelding gjelder bare i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av sykefraværet.

Kommunikasjon ved sykmelding

Det er ikke bare ved kortere sykdommer og avventende sykmelding at det er behov for kommunikasjon mellom lege/sykmelder og arbeidsgiver. Både sykdommen og mulighetene på jobb kan endre seg underveis. Fram til nå har det ikke vært noen mulighet for skriftlig kommunikasjon mellom arbeidsgiver og lege/sykmelder på sykmeldingsblanketten. Den nye blanketten åpner for toveis kommunikasjon gjennom hele sykmeldingsperioden, med den sykmeldte som mellomledd.

For mer informasjon, besøk NAVs nettsider. Der får du også vite hvordan blanketten ser ut og hvordan den skal utfylles.(NAV)

"
Powered by Labrador CMS