Støy på jobben 1

Mange plages av skadelig støy på jobb

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har i en ny rapport avdekket at 100 000 mennesker daglig utsettes for sterk støy i minst en firedel av arbeidsdagen.

Publisert

Overlege og forskningsleder Tom Grimsrud ved instituttets avdeling for

overvåking av arbeidsmiljø og helse etterlyser mer forebygging av hørselsskader, og spesielt blant unge i industri og byggebransje.

Halvering ikke bra nok

Selv om tallet på arbeidstakere som har en støyende arbeidsplass nesten er halvert de siste 15 årene, er ikke Grimsrud fornøyd med situasjonen.- At det fortsatt er mange som sier de har fått hørselsskader på grunn av arbeidet, det synes vi er skuffende. Det er en sak det har vært jobbet med gjennom mange tiår. Vi vet at det er en sammenheng mellom sterk støy og smell på jobben og det hørselsskader senere i livet, sier han til P4.Han skryter av innsatsen til Arbeidstilsynet, men konstaterer at det ikke er nok, og at både arbeidsgivere og arbeidstakere må bedre på forholdene. Hørselsskader er den vanligste yrkessykdommen her i landet. (NTB)

Powered by Labrador CMS