Politiaksjon 1

Lavt sykefravær og få skader i politiet

Selv om norske polititjenestemenn hevder de tjener for lite og har en risikofylt jobb, er de langt mindre syke enn andre arbeidstakere. Men det kan endre seg, frykter Politiets Fellesforbund.

Publisert

En politimann måtte behandles på sykehus etter at han ble angrepet med øks på Flisa i Solør natt til lørdag i forrige uke. Politimannen var ute på et rutineoppdrag sammen med tre andre tjenestemenn for å sjekke en sak der en person skulle ha blitt truet på livet.

Lavt sykefravær

Til tross for at polititjenestemenn utsettes for slike hendelser, viser en oversikt fra Politidirektoratet i perioden til og med andre kvartal i år en fraværsprosent på 5,3, og det er 1,5 prosentpoeng under gjennomsnittet ellers i landet, sammenlignet med tall fra Statistisk sentralbyrå. De siste ukene har derimot vært preget av overtidsnekt og sykeforfall i nesten alle politidistrikter.- Jeg frykter at statistikken for tredje kvartal kan vise et mye høyere fravær, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til NTB.

Stabilt skadetall

Johannessen benekter at det plutselige økte sykefraværet og andre merkelige nyheter om tilsynelatende kollektivt stryk til den årlige pliktige skyteprøven tjenestemenn må gjennom, er organisert fra fagforeningen. Til tross for at politifolk også oppfatter yrket sitt som risikabelt, er antallet skader svært stabilt. Sammenlignet med mange andre yrkesgrupper er skadetallet ikke veldig høyt. Siden 1997 har det årlige tallet på skader ligget rundt 500 tilfeller i året. I samme periode har antallet utdannede politifolk også økt, slik at i realiteten har antallet skader gått ned. Flest skader skjer i forbindelse med pågripelser, men også svært mange yrkesskader kommer under politiets trening.

Underrapportering

- Det kan være en viss grad av underrapportering her. Politiet kan nok ha høyere tålegrense for småskrammer, og mange går nok på jobben i stedet for å være hjemme, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvaas i Arbeidstilsynet til NTB. Han sier politiets interne tall er høyere enn hva som er rapportert inn til Arbeidstilsynet.Politiets Fellesforbund har startet en omfattende kampanje for å få innført et ekstraordinært risikotillegg. Forbundet vil ikke knytte kravet til de regulerte lønnsforhandlingene eller til de lokale forhandlingene som pågår. Målet er at politikerne, helt ekstraordinært, skal vedta en egen risikopakke. Det er også all oppmerksomheten rundt dette temaet som trolig er årsaken til at mange polititjenestemenn lokalt nå nekter å arbeide overtid, tror lederen i PF.

Gode kolleger

- Politiet er preget av sterke bånd mellom kolleger som stiller opp for hverandre. Men nå er det tydeligvis gått for langt, sier Johannessen, som også nevner samholdet mellom kollegene som viktig årsak til at antallet skader ikke er høyere enn det er. Rapporten som Arbeidsforskningsinstituttet har utarbeidet for PF, bekrefter langt på vei de samme konklusjonene som Arbeidstilsynet gjorde i 2001. Også da beskrev tjenestemennene politiyrket som mer risikofylt enn hva det burde være på grunn av mannskapsmangel.I årets undersøkelse sier også 95 prosent at lønna er for lav. Flere søker seg nå vekk fra politiet og over i sivile stillinger. Derfor holder ikke justisministerens påstander om at personellmangelen vil bli borte, selv om studenttallet på høyskolene er økt, mener fagorganisasjonen. - Jeg tror nok at de aller fleste som er under utdanning ønsker å arbeide i politiet, men mange vil nok helst jobbe i Oslo og ikke ute i distriktene først. Så flere enn tidligere kan komme til å søke sivile jobber til en stilling i oslopolitiet dukker opp, sier studentrådsleder Morten Hervang ved Politihøgskolen i Oslo til NTB.

Powered by Labrador CMS