IDCard_small
IDCard_small

ID-krav i bygg- og anleggsbransjen

Fra og med 1. januar 2008 ble alle virksomheter som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser pålagt å utstyre alle arbeidstakere med ID-kort. Overtredelse kan være straffbart.

Publisert

Krav til synlig kort er ment å bidra til mer effektiv kontroll av helse, miljø og sikkerheten til personer som jobber på bygg- og anleggsplasser. Kortet vil også gjøre det enklere å skille de useriøse fra de seriøse aktørene. Krav til synlig kort vil også lette kontrollen på byggeplassen. Kravet er også ment for å bidra til større seriøsitet i bransjen, melder Arbeidstilsynet.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiver som plikter å utstyre arbeidstakere med ID-kort. Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er nå pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Kravet gjelder også selvstendig næringsdrivende og utleiebedrifter. Der det brukes innleide arbeidstakere, er det utleievirksomheten som er ansvarlig for at de utstyres med ID-kort.

Disse arbeidsplassene må ha ID-kort

Arbeidsplassene kravet gjelder er midlertidige eller av skiftende karakter. Permanente arbeidsplasser, som for eksempel et skipsvertf, vil ikke være berørt av ID-kravet. Støttefunksjoner som renhold og kantine har også krav om ID-kort, så lenge de er fast etablert innenfor anleggsområdet. Personer som regelmessig transporterer varer til og fra byggeplasser skal også ha ID-kort.

Krav til ID-kortet:

Dette skal ID-kortet inneholde: Navn på virksomhet eller enkeltpersonforetakOrganisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheterNavn på kortinnehaverBilde av kortinnehaverFødselsdato og kjønnKortinnehaverens signaturgyldighetsperiodeKortnummerNavn og adresse til utsteder av kortet

Overtredelser straffbart

Overtredelser mot ID-kravet på bygge- og anleggsplasser er straffbart i følge arbeidsmiljøloven kapittel 19. Det vil si straffbart med bøter, eventuelt fengselsstraff.

Du må registrere deg

Det er et vilkår for utstedelse av id-kortet at virksomheten og arbeidstakeren på forhånd er registrert i relevante offentlige registre. Disse er:* Enhetsregisteret.* Merverdiavgiftsmanntallet.* Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.* Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). * Folkeregisteret.

Søk i god tid

Informasjon om hvilke registre den enkelte virksomhet eller arbeidstaker har registreringsplikt til, får du ved å henvende deg til det enkelte register. Ettersom det kan ta noe tid før du er korrekt registrert, er det viktig at søkere registrerer seg i god tid før søknad om id-kort sendes.

Kortutstedelsen utføres av Norsik AS på vegne av myndighetene. De har opprettet en egen servicetelefon for id-kort i bygge- og anleggsnæringen med nummer: 815 17 022, og nettsiden: www.byggekort.no. " Arbeidstilsynets svartjeneste 815 48 222 svarer på spørsmål om forskriften.For ytterligere informasjon, se Arbeidstilsynets faktaside: http://www.arbeidstilsynet.no/byggekort eller besøk Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Hagegata 28 på Tøyen i Oslo.

"
Powered by Labrador CMS