Sykt_barn_cb810804

Strammer inn for syke

Regjeringen i Sverige ønsker å stramme inn reglene for beregning av sykepenger. Også sykepengenivået skal reduseres.

Publisert

Den svenske regjeringen foreslår å redusere erstatningen ved sykefravær fra 80 til 77,6 prosent av lønnen.

Den maksimale sykepengeperioden skal økes fra 12 til 30 måneder. Men etter å ha være sykemeldt i ett år, vil sykepengenivået synke til 72,8 prosent.

Det vil bli innført en rehabiliteringsgaranti for de som er langtidssykemeldte. I tillegg skal bedriftshelsetjenesten styrkes. Dette vil koste over 1 milliard kroner i året.

Regjeringen skal også skjerpe kontrollen med foreldre som blir hjemme fra jobb for å passe syke barn. Heretter må de ha bekreftelse fra skole eller førskole for å unngå trekk i lønn.

Innstramningene skal gjøres i forbindelse med statsbudsjettet for 2008. Målet er å hindre at folk blir langtidssykemeldte. Men det svenske LO er ikke enig i virkemidlene:

– Å komme tilbake i jobb etter lang sykemelding krever ofte støtte fra mange personer. Nå legger regjeringen ansvaret for dette på den som er sykemeldt. Vedkommende får lavere sykelønn og striktere vilkår. Det stilles høye krav på de sykemeldte. De må raskt bli friske, rehabilitere seg selv og på egen hånd finne en ny jobb, sier nestleder Erland Olauson i det svenske LO.

Les mer: Strammer inn for de syke (LO Aktuelt)

"
Powered by Labrador CMS