Sykefravær

Mange svensker sliter med funksjonshemninger i jobben

Nær én million svensker sier at de har en eller annen form for funksjonshemning som får betydning for dem i jobben.

Publisert

Hver femte svenske mellom 16 og 64 år i Sverige sier at de har en eller annen form for funksjonshemning, skriver det svenske arbeidsmiljømagasinet Du & Jobbet. Halvparten av dem, drøyt en halv million, sier at dette går ut over arbeidet deres. Denne andelen har ligget temmelig konstant de årene det svenske statistiske sentralbyrået SCB har registrert funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet.

Bevegelseshindringer og astma

Bevegelseshindringer og astma/allergi dominerer. Flere kvinner enn menn oppgir at de har en eller annen form for funksjonshemning som fører til nedsatt arbeidsevne.

Geografiske forskjeller

Vi finner også en regional forskjell i Sverige når det gjelder funksjonshemmede med nedsatt arbeidsevne. Denne andelen er størst i nord og lavest i Stockholmsområdet. (Du&Jobbet)

"
Powered by Labrador CMS