Sykepleier_cb580029

Helseforetak satser minst på helse

Helseforetak er blant bedriftene som satser minst ressurser på de ansattes helse, mener overlege og professor Bjørn Hilt ved arbeidsmedisinsk institutt på St. Olavs hospital i Trondheim.

Publisert

Hilt har tidligere ledet arbeidet med den største undersøkelsen av tannhelsepersonell i Norge. Nå har han fått to av kreftsakene fra Haukeland på bordet.

Satser lite

Enkeltsakene som blir avdekket er trolig bare toppen av et isfjell. Norge mangler både ressurser og kompetanse om sammenhengen mellom helse, miljø og sikkerhet. Særlig innenfor fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, påpeker professoren.

– Mange arbeidsplasser satser for lite på forebyggende arbeid, dokumentasjon og kvalitetssikring av rutiner. Helsevesenet er intet unntak.

Misforstått syn på HMS

Ifølge overlegen er bedriftshelsetjenesten i helseforetakene mange ganger nesten fraværende. Det satses mindre på slikt arbeidsmiljørettet forebyggende helsearbeid for helsearbeidere enn for mange andre grupper, for eksempel i industrien.

- Argumentet man ofte møter når det er snakk om helse, miljø og sikkerhet for helsearbeidere er at pasientene skal stå i fokus, noe som er misforstått i denne sammenhengen. Helsearbeidere må også ha et godt arbeidsmiljø og holdes friske for at de skal kunne gjøre jobben sin, sier Bjørn Hilt.

Les mer: Lite fokus på skadelige arbeidsmiljø (Sykepleien)

"
Powered by Labrador CMS