Massasje

Titusener kunne vært raskere tilbake

Titusener av sykmeldte kunne vært tilbake i arbeid. Regjeringen bevilget i fjor 600 millioner kroner til Raskere tilbake, men bedriftene kjenner ikke ordningen, melder NRK.

Publisert

I fjor kom Regjeringens sykelønnsutvalg med en tiltakspakke for å redusere sykefraværet og få ned utgiftene til sykelønn gjennom Folketrygden. Det har vært en nedgang i sykefraværet på 4,5 prosent de siste månedene, men likevel er 120 000 arbeidstakere sykmeldte hver eneste dag. Det koster samfunnet 26 milliarder kroner i året.- Vi har ikke lykkes med å få mange tilbake i arbeid ennå, sier NAV-direktør, Tor Saglie.

Bare halvparten kjenner ordningen

Ett av de viktigste tiltakene som ble lansert av regjeringen, var en ny ordning som skulle kjøpe langtidssykmeldte ut av helsekøene. 604 millioner kroner ble bevilget til ordningen Raskere tilbake som administreres av NAV. Men bare 2500 er henvist til Raskere tilbake, og det finnes ingen tall på hvor mange av dem som faktisk er tilbake i arbeid. En fersk undersøkelse fra NAV viser at bare én av to bedrifter har kjennskap til Raskere tilbake-ordningen.- Den dårlige kjennskapen kan ha sammenheng med at ordningen først er kommet ordentlig på plass i høst. Men nå er det mulig å ta den i bruk i hele landet, sier arbeids- og veldferdsdirektør Saglie.

Fastleger viser motstand

På Ensjø i Oslo ligger Rengjøring og Vedlikehold AS. Som mange andre i bransjen sliter de med høyt sykefravær, men ingen av de ansatte her er så langt kjøpt ut av helsekøen, opplyser personalkonsulent Henriette Haugsnes.- Vi har ingen mulighet til å verken stille diagnose eller kreve å få vite de sykmeldtes diagnose. Derfor kan vi heller ikke være en pådriver for å kjøpe ansatte ut av helsekøen. Det er fastlegen som må ta initiativ hvis våre syke skal bli med i Raskere tilbake, sier Haugsnes.Helseforetak NRK har vært i kontakt med, sier mange fastleger viser motstand mot ordningen, fordi den strider mot prinsippet om likebehandling.Men det er likevel grunn til å være optimistisk, mener NAV-direktør Tor Saglie.- Pengene er fordelt til helseforetakene for å bedre kapasiteten, men prosjektet er bare i startgropen, sier Saglie.Hvis du er sykmeldt med en lidelse som lar seg behandle, er Saglies råd å ta kontakt med fastlegen og det lokale NAV-kontoret. Da kan du få en henvisning som sikrer at du stiller først i helsekøen. (NRK)

"
Powered by Labrador CMS