Vil forenkle HMS-forskrifter

Arbeidstilsynet foreslår å slå sammen 47 forskrifter i arbeidsmiljøloven til seks etter en gjennomgang av HMS-regelverket. Nå sendes forslaget til høring, med frist 15. september.

Publisert

Direktoratet for arbeidstilsynet har sammen med partene i arbeidslivet gjennomgått forskriftene til arbeidsmiljøloven. Målet er å få en bedre og mer helhetlig struktur på HMS-området. Dette skal skje ved å:

  • slå sammen bestemmelser som regulerer samme forhold
  • foreta nødvendige materielle endringer som følge av at bestemmelser er foreldet ol., eller som anses hensiktsmessig for å kunne tilpasse regelverket til den nye strukturen
  • foreta endringer som følge av ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006
  • etablere sporbarhet i forhold til gjeldende regelverk

Den foreslåtte nye strukturen har seks forskrifter til arbeidsmiljøloven på HMS-området. Totalt er 47 av Arbeidstilsynets forskrifter omfattet av denne høringen.

Arbeidstilsynet har laget en oversikt over høringsbrev, høringsinstanser og de nye forskriftene. Den kan du finne på nettsiden:

http://www.arbeidstilsynet.no/c26979/artikkel/vis.html?tid=28962&strukt_tid=26979

"
Powered by Labrador CMS