Postombæring

Åtte nye bransjer får regelhjelp

I dag blir det enklere for alle som jobber på kontor å finne fram i regelverket. Også sju andre bransjer får regelhjelp.

Publisert

De nye bransjene er:* Akvakultur* Lagring, lasting og lossing* Landtransport* Produksjon av dyrefôr* Interesseorganisasjoner* Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet* Kontorvirksomhet* Post- og distribusjonsvirksomhet For hver bransje får du opp en samlet oversikt over kravene fra fem statlige etater. Arbeidsmiljø, avfallshåndtering, brannvern og andre krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir enkelt og oversiktlig presentert. Du finner også en oppskrift på hvordan du kan organisere internkontrollen der du jobber.

Prioriterer for et enklere Norge

Kravene er prioritert. Dette er en del av arbeidet med handlingsplanen for et enklere Norge, og de fem etatene har gjort en omfattende jobb for at det skal bli enklere å sette seg inn i kravene fra myndighetene.

Nærmer seg komplett

Nå får femti bransjer presentert sine krav på nettstedet. 21. november publiserer Regelhjelp.no kravene til enda flere bransjer. Med det skal nettstedet være ferdig utbygd.- Vi er stolte over å kunne presentere en nettløsning som nærmer seg komplett, men vi vil ikke stoppe der, sier Ingrid Finboe-Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet og leder av styringsgruppa for Regelhjelp.no.

"

Vurderer utvidelse

Direktøren i Arbeidstilsynet forteller at mange brukere er så fornøyde med nettstedet at de ønsker at flere etater også skal presentere regelverket sitt på samme måte.- I tillegg til å forberede de siste bransjene som skal få regelhjelp, ser vi derfor nå på mulighetene for å gjøre tjenesten enda mer brukervennlig, sier hun.I 2006 fikk Regelhjelp.no Fyrlyktprisen for brukervennlighet, verdiskapning og stor gjenbruksverdi. Nettstedet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.De fem etatene som står bak nettstedet er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Statens forurensningstilsyn (SFT). (regelhjelp.no)

"
Powered by Labrador CMS