kroppsarbeidyrke
kroppsarbeidyrke

Lavere dødelighet i kroppsarbeid-yrker

Tungt arbeid gir lavere dødelighet og flere helsefordeler enn stillesittende arbeid, viser en fersk studie.

Publisert

Studien er utført av Folkehelseinstituttet og Idrettshøgskolen, og har fulgt 50 000 personer gjennom 24 år. Hensikten var å undersøke om fysisk aktivitet i arbeidet beskytter mot overvekt og påvirker dødelighet. Resultatet viser at både kvinner og menn med tungt arbeid hadde klart lavere dødelighet enn de med stillesittende arbeid. Ifølge Folkehelseinstituttet er det stor grunn til å tro at arbeidet har mye av æren.

I tiden 1974-78 deltok 50 000 personer i alderen 35-49 år i helseundersøkelser i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland, og 67 prosent av disse deltok på nytt 10 år senere. Datafilen fra undersøkelsene ble koplet med opplysninger om yrke, inntekt og utdanning og med Dødsårsaksregisterets data fra 2000.

I helseundersøkelsene ble det spurt om fysisk aktivitet i arbeid og fritid, samt flere forhold knyttet til helse og vaner i dagliglivet. Alle ble veid og målt, og det ble tatt blodtrykk og blodprøve.

Resultater:

Ved helseundersøkelsen i 1974-78 hadde menn med stillesittende arbeid i gjennomsnitt høyere kroppsmasseindeks (KMI) enn menn med lett ("går mye"), moderat ("går og løfter mye") eller tungt kroppsarbeid.

Hos kvinner derimot, økte KMI med graden av kroppsarbeid.

Hos menn tyder undersøkelsen på at tungt kroppsarbeid i 1970-årene, i alle fall noen steder i Norge, ga en viss beskyttelse mot overvekt

For fritidsaktivitet var KMI for begge kjønn klart lavere dess høyere aktiviteten var.

Ved utgangen av 2000 var 6 677 personer døde. For begge kjønn var dødeligheten lavere ved tungt kroppsarbeid (oftest jordbruk) enn ved stillesittende jobb (kontor, transport og industri).

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Powered by Labrador CMS