Rullestolbruker

Trainee-ordning for personer med nedsatt funksjonsevne

Mange personer med nedsatt funksjonsevne stenges ute fra arbeidslivet til tross for at de både har gode kvalifikasjoner og stor arbeidsvilje.

Publisert

Det er Sosial- og helsedirektoratet som har tatt initiativet til traineeordningen. Statlig sektor kan ikke vise til bedre resultater hva gjelder sysselsetting enn privat sektor.- Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Bjørn- Inge Larsen, direktør i Sosial- og helsedirektoratet. Derfor har vi utfordret alle landets direktorater og tilsyn til å delta i direktoratenes trainee-program, sier han. Ideen er stjålet fra departementenes pågående trainee-program for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne.

Statlige direktorater interessert

28 statlige direktorater og tilsyn har hittil svart positivt på utfordringen. - Sosial- og helsedirektoratet er glad for den store oppslutning om initiativet, sier Larsen. Målet er at direktoratenes trainee-program skal utvikles og formes i et samspill mellom deltakende direktorater og tilsyn.

Halvparten ikke sysselsatt

Mer enn halvparten av alle personer med nedsatt funksjonsevne er ikke sysselsatt (54,7 prosent). En av fem ikke-sysselsatte ønsker å komme i arbeid. Yrkesdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne har ikke økt de siste årene på tross av iverksettelse av flere virkemidler og stor etterspørsel etter arbeidskraft. (Pressemelding fra Sosial- og helsedirektoratet)

Powered by Labrador CMS