Kvinne med vernehjelm

Stor mangel på arbeidskraft

Mange norske bedrifter kunne tjent enda mer penger hvis de hadde nok ansatte, melder NRK.

Publisert

Nesten halvparten av norske bedrifter sliter med å få tak i ansatte, og hver fjerde bedrift har store problemer med å rekruttere, viser NAVs bedriftsundersøkelse.

Jobber døgnet rundt

Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie forteller at hver fjerde bedrift har så store problemer med å skaffe folk at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt.- Det har aldri før manglet så mange personer i norsk arbeidsliv som det vi kan se nå. Vi snakker om mer enn 132 000 personer som ønskes rekruttert inn i bedriftene, sier han til NRK. Det er særlig bygg- og anleggsbransjen og deler av industrien som skriker etter ansatte. NRK har tatt en ringerunde rundt til ulike håndverkere, og den viser at mange jobber døgnet rundt, og må si nei til oppdrag de før ville tatt.

Merker kampen

Saglie håper at etterspørselen vil få flere av dem som er på tiltak ut i jobb.- Vi ønsker å stimulere til og rekruttere fra andre deler av arbeidskraftreserven, og spesielt de som er på ulike yrkesrettede attføringstiltak, sier han.Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen i Mesta er en av mange bedriftsledere som merker at det er kamp om arbeidskraften:- Jeg kunne ansatt 40-50 ledere i morgen, og dermed økt volumet i selskapet med ca. to milliarder. Vi kunne hatt 300 - 400 flere fagarbeidere i selskapet, sier han. (NRK)

Powered by Labrador CMS