50-åringene er vinnere på arbeidsmarkedet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

50-åringer vinnere på arbeidsmarkedet

Arbeidstakere i alderen 50-59 år er vinnere på arbeidsmarkedet. Den registrerte arbeidsledigheten er lavest i denne aldersgruppa, de er minst utsatt for å bli arbeidsledige, og blant dem som blir arbeidsledige, kommer åtte av ti tilbake i jobb.

Publisert

Ved utgangen av november var 1,0 prosent av arbeidsstyrken i alderen 50-59 år arbeidsledige, viser tall fra NAV. Dette tilsvarer 4 900 personer. Både blant menn (1,1 prosent) og kvinner (0,9 prosent) er arbeidsledigheten lavest i aldersgruppen 50-59 år.

Vinnere i både gode og mindre gode tider

Arbeidsledigheten er rekordlav i alle aldersgrupper. 38 400 personer, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, står nå uten arbeid. Arbeidsledigheten blant 50-59-åringer er vanligvis lavere enn i de fleste andre aldersgrupper. Dette gjelder både når arbeidsledigheten er lav slik som i dag, men også i tider med høy arbeidsledighet er personer i denne aldersgruppen mindre utsatt for å bli arbeidsledige enn andre. Dette skyldes trolig at mange personer i alderen 50-59 år er godt etablert på arbeidsmarkedet. Mange har fast arbeid og lang ansiennitet. - Mange har et bilde av at denne gruppen ikke er så attraktive, men tallene viser at dette er en arbeidsgruppe som er godt akseptert i arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til Aftenposten.

Sterkest nedgang blant 50-årige kvinner

De siste årene har det vært en kraftig nedgang i arbeidsledigheten. Fra november i fjor til november i år er det blitt 23 prosent færre arbeidsledige, og nedgangen har vært sterkest blant kvinner i alderen 50-59 år. I denne gruppen er det nå 28 prosent færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor.

Ledige 50-åringer får ny jobb

Blant arbeidsledige personer i alderen 50-59 år som slutter å melde seg som arbeidssøkere kommer 78 prosent tilbake i jobb. Det er seks prosent flere enn gjennomsnittet for alle uansett alder. Det er bare blant arbeidssøkere i alderen 30-39 år at en høyere andel kommer tilbake i jobb.(NAV)

Powered by Labrador CMS