Gammel_mann2_cbox
Gammel_mann2_cbox

Hvordan beholde seniorene?

Når jobbmarkedet er presset og behovet stort for høyt kvalifisert arbeidstakere, vil mange virksomheter forsøke å beholde dyktige eldre medarbeidere så lenge som mulig. Men hva må til for at de skal finne det attraktivt å fortsette jobben helt fram til normal pensjonsalder?

Publisert

Det finnes en lang rekke faktorer som påvirker om eldre ønsker å fortsette i yrkeslivet. Noen av dem er helse, sivilstand, bolig, inntekt, utdannelse, forventet pensjonsutbetaling, arbeidsmiljø og andre forhold på arbeidsplassen.

Selv om vi lever stadig lengre, har vi også færre yrkesaktive år. I 2005 var gjennomsnittsalderen ved pensjonering 57 år, omtrent seks år tidligere enn i 1970. Mer en halvparten av alle 62-åringer mottar trygd eller er tidligpensjonister. Hele tre av fire mottar ulike offentlige ytelser før de går av med alderspensjon.

Samtidig viser undersøkelser at en av fire pensjonister kan tenke seg å gå tilbake til arbeidslivet. Forutsetningene for dette er blant annet at de kan arbeide deltid (dersom helsen er redusert), få en fysisk tilrettelagt arbeidsplass og interessante arbeidsoppgaver.

Kilde: Stami

"
Powered by Labrador CMS