Sengeliggende1_cbox
Sengeliggende1_cbox

Fem gode grunner til IKKE å gå på jobb

Vi lever i verdens beste land og er minst syke i verden, bortsett fra når vi skal på jobb, Er nordmenn altfor raske med å sykemelde seg?

Publisert

Hensikten med sykelønnsordningen er er at du skal være så syk at du ikke kan utføre jobben din.

Ifølge lege Torkild Sitter finnes det hovedsakelig bare fem grunner til at du ikke kan gå på jobb:

1. Du er sengeliggende2. Du kan ikke transporteres3. Du makter av medisinske årsaker ikke å forholde seg til leder eller kolleger4. Din tilstedeværelse på arbeid kommer i konflikt med nødvendig medsinsk behandling 5. Du har en smittsom sykdom

Mer enn fordoblet på ti år

Folketrygdens utgifter var i 2004 på 29,1 milliarder kroner, cirka 19 millioner mer enn i 1994.

Større krav til aktivitet

Den 1. mars trådte det ikraft nye endringer i arbeidmiljøloven og folketrygdloven. Nå stilles det større krav til aktivitetsorienterte tiltak både fra arbeidstakerne, arbeidsgiverne, de behandlende legene og NAV-kontorene.

Ifølge sykelønnsordningen kan du være borte fra jobben i inntil tre dager uten legeerklæring, og inntil fire ganger i løpet av en 12-månedersperiode. Er bedriftet tilknyttet IA-ordninger, kan du bruke egenmelding i inntil åtte dager.

Den sykemeldte skal så tidlig som mulig prøve å komme seg tilbake ï yrkesaktivitet. Arbeidsgiver skal sammen med lege lage en oppfølgingsplan for å få den sykemeldte tilbake i jobb. Arbeidstaker er forpliktet til å gjøre andre arbeidsoppgaver hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige.

Arbeidsgiver forplikter seg å forebygge skader og tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte, eventuelt finne nye eller alternative oppgaver. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal lage en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet, innen seks uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt.

Les mer på Din Side.

"
Powered by Labrador CMS