Barnehage1 cb626509

Etterlyser handling mot sykefravær

Kom­mune­poli­tik­erne må ta initi­ativ for å kart­legge arbeids­miljøet og sette i gang tiltak for å sikre gode vikar­ordninger i barne­hagene, sier Astrid Pia Stens­aker i Utdannings­for­bundet.

Publisert

Syke­fra­været blant peda­gogisk personale i barne­hagene er høyere enn i andre grupper med høy­skole­ut­danning. I 4. kvartal 2006 var det lege­meldte syke­fra­været 8,4 prosent for denne yrkes­gruppen.

Astrid Pia Stens­aker mener lokal­politikere må ta det høye syke­fra­været på alvor og kart­legge arbeids­miljøet i barne­hagene.

Utdannings­forbundets arbeids­miljø­undersøkelse blant før­skole­lærerne i barne­hagen fra mai 2007 viser at mange barne­hager har mangel­fulle vikar­ordninger ved syke­fravær. Hele 30 prosent av barne­hagene setter ikke inn vikar før det har gått lang tid, i verste fall 14 dager. De offentlige barne­hagene venter lenger med å sette inn vikar enn de private. Oslo kommune er verstingen.

Les mer: Utdanningsforbundet.no

"
Powered by Labrador CMS