Nakkesmerter_mann_cbox

Årsakene til muskelsmerter mer komplekse enn antatt

I Norge rapporterer nesten en tredel av befolkningen om kroniske smerter i muskelskjelettsystemet. Forskning ved Stami viser at smerten i mindre grad kan koples til ytre påvirkninger, enn tidligere antatt.

Publisert

Mange smertetilstander starter med en perifer belastning. Denne følges av en inflammasjon og deretter av det som kalles en sentral sensitering. I denne fasen virker det som om smertene lager minnesspor i smertebanene. Dermed øker smerteopplevelsen.

Nyere smerteforskning viser at fysiologiske mekanismer, læring og kognitive forhold styrker opplevelsen av smerte. Aktiviteten i smertebanene til hjernen er økt selv om inflammasjonen er reversert og den opprinnelige belastningen har normalisert seg.

Når vi retter oppmerksomheten mot en smertetilstand, fører det til at vi slipper flere nerveimpulser opp til hjernen. Deretter vurderer hjernen om smerten er en trussel eller ufarlig. Vurderingen av trussel er avgjørende for om smerten får økt oppmerksomhet eller ei.

Nyere forskning viser at forventninger kan påvirke den omprogrammeringen av ryggmargen som trolig er involvert i en del kroniske smertetilstander.

Les mer: http://www.stami.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3328

"
Powered by Labrador CMS