Bygging-Colourbox
Bygging-Colourbox

Ny byggherreforskrift på høring

Arbeidstilsynet la i forrige uke ut det nye forslaget til byggherreforskrift på høring, med frist til 15. oktober for kommentarer. Forslaget tydeliggjør aktørenes plikter og gir en forbedret regulering av HMS i byggebransjen.

Publisert

Formålet med revisjonen har vært å oppnå en effektiv forskrift som medfører en forbedret organisering og styring av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Samtidig har man også hatt et ønske om å klargjøre rollene og pliktene til de ulike aktørene som er inne i bygge- eller anleggsprosessen, skriver Byggmesteren. Utvidete kommentarerKommentarene til forskriften er betydelig utvidet i forhold til i dag. Dette har vært et sterkt ønske fra mange av aktørene i bransjen og vil forhåpentligvis bidra til bedre tilgjengelighet for brukerne.

Byggenæringens Landsforening (BNL) og NHO er blant de 60 instansene som skal uttale seg om forslaget. BNL, Boligprodusentenes Forening og flere andre sentrale aktører i bransjen har deltatt i en referansegruppe som har kommentert arbeidet med revisjonen underveis.

Byggmesteren

Powered by Labrador CMS