Traktor
Traktor

Landbrukets HMS-tjeneste snart landsdekkende

Landbrukets HMS-tjeneste vil i løpet av 2007 være operativ over hele landet. Vest-Finnmark blir siste region som kommer med.

Publisert

Landbrukets HMS-tjeneste har som mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og på denne måten sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen, skriver Bondebladet. Hovedvirkemidlet for å få til dette, er avtalefestet samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester og gardsbesøk med HMS-rådgiver landbruk. Siste skudd på stammen er kompetansegivende kurs gjennom HMS-skolen.

Nytt grunntilbud

Fjoråret ble for Landbrukets HMS-tjeneste preget av den vedtatte organisasjonsutviklingsprosessen. Denne førte til et vedtak om nytt grunntilbud til medlemmene gjennom en treårsperiode: Det skal være helsekontakt, gruppebasert faglig aktivitet og gardsbesøk i dette programmet. I tillegg kommer en startpakke for alle nye medlemmer. Andre tjenester utover grunntilbudet levert gjennom HMS-rådgiver landbruk vil bli fakturert. Det åpnes også for salg av tjenester til ikke-medlemmer.

3900 gardsbesøk i 2006

I fjor ble det gjennomført 2150 helsekontakter og nær 3900 gardsbesøk. HMS-registreringer utført på medlemmer ved helsekontakter viser nå tydelige resultater av arbeidet.

En konstant kamp

Til tross for mange positive tall viser årsberetningen til Landbrukets HMS-tjeneste for 2006 at stiftelsen må kjempe en seig kamp for å holde medlemstallet oppe. Tjenesten har 50 ansatte likt fordelt mellom kvinner og menn. Landbrukets HMS-tjeneste har i dag ca. 8500 medlemmer i 43 regioner. (Bondebladet)

Powered by Labrador CMS