Arbeidsmiljø kontor

Dette ser sjefen din etter

De ansattes personlighet er avgjørende for arbeidsmiljøet, mener ledere.

Publisert

- Når de rette egenskapene er til stede hos de ansatte, skaper det glede og trivsel på arbeidsplassen, og det påvirker igjen yteevnen, sier Hilde Marie Brungot, regionbanksjef i DnBNOR, til traineeguiden.noAndre ledere er enig med henne. Fire ledere er spurt om hvilke egenskaper de setter pris på hos ansatte, og til sammen 12 egenskaper skiller seg ut, skriver forbruker.no.

"

Sjefene ser etter en ansatt som er:

Positiv

- En grunnleggende positiv holdning, både til jobben og til sine medmennesker, verdsettes høyt. I dette legger jeg at personen ser muligheter fremfor hindringer, er entusiastisk til arbeidsoppgaver, ideer og omstillinger, og at hun eller han har et stabilt, godt humør, sier HR-direktør i Flytoget Kari Skybak.

Gir av seg selv

- Et jobbforhold er på mange måter som et kjærlighetsforhold, du kan ikke bare sette deg ned og forvente bare å motta. En ansatt må forstå og praktisere et gi-og-ta-forhold med både leder og medarbeidere, blant annet ved å gi tilbakemeldinger, sier Skybak.

Humoristisk

- Ansatte med glimt i øyet, humor og som våger å bryte mønstre er herlige mennesker i et arbeidsmiljø, disse skaper alltid mye latter og moro, noe som smitter over på andre, sier Øyvind Danielsen, manager i Unike Reiser.

Lagspiller

- Medarbeidere med lagånd og godt humør er alltid positive bidragsytere til å skape trivsel på arbeidsplassen. De er rause, deler suksess, er hjelpsomme, og skaper et miljø der de gjør hverandre bedre, sier Brungot.Fleksibel - Fleksible ansatte er svært verdifulle for et arbeidsmiljø, for de har stor omstillingsevne og kan bidra til å løse uforutsigbare situasjoner og problemer der hvor andre ikke ser noen utvei, sier Skybak.

Lojal mot bedriften

- Er du lojal, vil det gjenspeile hele personligheten. Du er villig til å bidra og yte ekstra, setter deg mål og jobber for å oppnå dem. Dessuten leverer du alltid kvalitetsarbeid, selv om enkelte arbeidsoppgaver er blitt rutine, og kanskje føles kjedelig, sier Danielsen.

Engasjert

- En engasjert person sitter ikke i godstolen med hendene i fanget, men er tvert imot alltid frempå, står klare til å kaste seg inn i nye ting og brenner for det de gjør, sier Danielsen.

Åpen, ærlig, rettferdig

- En egenskap jeg setter høyt er rettferdighet. En åpen og ærlig kommunikasjon er viktig for å unngå misforståelser og feilinformasjon. Mot til å ta opp ting direkte med den det gjelder, er viktig, sier Brungot.

Ansvarsbevisst

- Den ansatte må være bevisst sitt ansvar overfor arbeidsgiver, sine arbeidsoppgaver, si ifra hvis noe skjer, og sørge for at ting blir gjort når du er borte i kortere eller lengre perioder, sier Olsen.

Kreativ

- Kreative mennesker ser alltid muligheter, løser problemer, og kommer med ideer. De kan løfte og videreutvikle en hel arbeidsplass, og er derfor uvurderlige, sier Olsen.

Stresstoleranse

- Jeg trenger ansatte som har god toleranse for stress. Det er avgjørende at ansatte har oversikt over hvilke oppgaver som skal prioriteres og bidrar til en god dialog. Resultatet av slike ansatte har vært lite sykefravær og utbrenthet, sier Olsen.

Vinnerånd

- En god medarbeider må også ha stå-på-humør, ta initiativ og faktisk ha lyst til å skape resultater. Når denne vinnerånden ligger i bunn, vil den drive fram både motivasjon, energi og gode resultater, sier Brungot.

Og hvilke egenskaper kan lederne ikke fordra?

- Ryktespredning og baksnakking har jeg nulltoleranse for. Det bidrar til å forsure og ødelegge miljøet, sier Olsen. - Det mest destruktive på en arbeidsplass er ansatte som sprer misnøye. Slike medarbeidere kan skape uro, og har som oftest en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet, sier Brungot.

(forbruker.no)

"
Powered by Labrador CMS