Bygningsarbeider

Bortkastet innkjøp av sikkerhetsutstyr

Salget av sikkerhetsutstyr i dansk bygg og anlegg øker voldsomt, men likevel øker også tallet på arbeidsulykker.

Publisert

Det blir kjøpt inn seler, liner og annet sikkerhetsutstyr for millioner av kroner til danske arbeidsplasser, skriver tidsskriftet Arbejdsmiljø. Ifølge Stephan Visser, som driver rådgivningsvirksomheten Sikkert Tag, er salget steget med 30-40 prosent de siste to årene. Likevel er antallet arbeidsulykker stigende. Ifølge det danske Arbeidstilsynet steg tallet på arbeidsulykker med vel tre prosent til 49 000 i fjor.

Mange ulykker i bygg og anlegg

I bygg- og anleggsbransjen var stigningen dobbelt så stor, nemlig 6,4 prosent. Det har Stephan Visser en god forklaring på. Han ser nemlig daglig at utstyret blir brukt galt, eller at det simpelthen er galt utstyr som blir benyttet. - Det gir en falsk trygghet hvis du bruker sikkerhetsutstyret galt. I bygg- og anleggsbransjen er det eksempler på håndverkere som fester sikkerhetslinen til antennekabler og lignende, mens de arbeider på taket av en bygning. Og en antennekabel kan altså ikke holde vekten av en mann i fritt fall, sier Visser. Han mener at byggherrer og eiere må ta et større ansvar for å sikre at utstyret blir brukt korrekt.

Dårlig arbeidskultur

-Dessverre glemmer noen virksomheter å kjøpe inn riktig utstyr, sier sekretariatsleder Jacob Munk i det danske bransjearbeidsmiljørådet for bygg og anlegg. Men problemet er også at mange håndverkere ikke har god nok arbeidskultur. Linen og selen blir liggende igjen i bilen når de skal opp og arbeide i høyden, sier Munk.

Fallulykker i ettertid

Risikoen for fallulykker er også et problem når håndverkere skal vedlikeholde bygninger i stor høyde. Det sjuskes nemlig også med det sikkerhetsutstyret som settes opp i den avsluttende byggfasen, og som skal sikre de håndverkerne som skal vedlikeholde bygningene i fremtiden. - Ifølge arbeidsmiljøloven skal det monteres et permanent sikkerhetssystem på alle nye og flate tak, men i mange tilfeller blir det sikkerhetsutstyret som vi monterer på takene modifisert av entreprenøren. Dette skaper farlige situasjoner for de håndverkerne som skal vedlikeholde taket i ettertid.

Rydd på byggeplassen

- Verneutstyr er ingen garanti for at det ikke skjer ulykker, sier tilsynssjef Hasse Mortensen i det danske Arbeidstilsynet. Verneutstyret kan bare forebygge en del av arbeidsulykkene på de danske arbeidsplassene, påpeker han. Ser vi for eksempel på byggeplasser, er de største problemene for sikkerheten at det ikke er ordentlige adgangsforhold, eller at det ikke er ryddet opp på byggeplassen, mener Mortensen.

Sjekker verneutstyr

Når arbeidstilsynet er på besøk på byggeplassene, er riktig bruk av sikkerhetsutstyr og personlig verneutstyr ofte i fokus. Og tilsynssjef Hasse Mortensen opplever ofte at utstyret brukes galt. Selv om den mangelfulle bruken ikke utgjør en overtredelse av loven, gir Arbeidstilsynet ofte den sikkerhetsansvarlige en påpakning - både skriftlig og muntlig. (Arbejdsmiljø)

Powered by Labrador CMS