Portrett.
RETTER OPP: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil sørge for at også barn sikres full erstatning etter yrkesskade.

Vil sikre full yrkesskade­erstatning også til barn

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ha utredet en regelendring som kan sikre fullverdig yrkesskadeerstatning til barn, på samme måte som til voksne.

Publisert

I dag er det slik at reglene for å fastsette en erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er ulik for barn og voksne.

Er du under 19 år på skadetidspunktet, brukes et annet beregningsgrunnlag enn om du er voksen. Det innebærer at barn og ungdom kan komme dårligere ut enn voksne.

Kapitaliseringsrenten

Forskjellen ligger i den såkalte kapitaliseringsrenten, som er den rentesatsen man bruker for å beregne hvor stort engangsbeløpet må være for at det skal dekke fremtidig tap dersom det investeres og man oppnår en viss avkastning.

I 2022 ble kapitaliseringsrenten for yrkesskadeerstatning senket fra 4 prosent – som var fastsatt av Høyesterett – til 2,5 prosent i en ny forskrift.

Hensikten var å rette opp en skjevhet som skulle sikre at man skulle få en erstatning som i større grad samsvarer med prinsippet om full erstatning.

– For regjeringen har det vært viktig å rette opp i denne skjevheten i systemet. Men forskriften vi la frem gjelder ikke for regelverkene for erstatning til barn og erstatning etter yrkesskade, medgir justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Gjennomgang av regelverket

Derfor har hun bedt om en utredning som skal se på regelverket slik at man sikrer full erstatning også når personer under 19 år kommer til skade. Utredningsoppdraget er gitt til professor Bjarte Askeland. Han har en doktorgrad innenfor erstatningsrett, og var i 14 år professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Etter fire år som lagdommer i Gulating lagmannsrett er han nå professor ved Handelshøyskolen BI, Oslo.

Prinsippet om full erstatning

Forskriften fra 2022 setter den generelle kapitaliseringsrenten til 2,5 prosent. I tilfeller der erstatningen helt eller delvis skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven, for eksempel for de under 18 år, fastsettes renten til 1,5 prosent. Det er satt en lavere rente for disse, fordi de ikke har samme muligheter til å investere erstatningssummen.

– I dag er reglene for hvordan man regner seg frem til engangserstatning for barn og etter yrkesskade slik at kapitaliseringsrenten som er lagt til grunn er høyere enn i forskriften – altså høyere enn 1,5 og 2,5 prosent. Det er derfor grunn til å se på endringer i disse regelverkene, slik at rentenivået blir likt og samsvarer bedre med prinsippet om full erstatning, sier Mehl.

Powered by Labrador CMS