(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vold og trusler øker mot lærere i Oslo-skolen

På tre år har antall trussel- og voldshendelser mot lærere i Oslo doblet seg. I fjor ble nesten en av ti lærere rammet, viser en ny rapport.

Publisert

Rapporten viser at 1383 ansatte, 8,8 prosent av lærerne, ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. I 2017 gjaldt dette 1164 ansatte eller 7,6 prosent.

–Dette tar vi selvfølgelig veldig alvorlig, og vi er bekymret over situasjonen, sier fungerende direktør Kari Andreassen i Utdanningsetaten til NTB.

– Ikke godt nok

Hun understreker at noe av økningen skyldes endret registreringspraksis, men vedgår at det også har vært en reell økning.

– Vi må inn og se på hvordan barn trives på skolen. Tanken er at hvis barn trives og har det trygt og godt, så vil de også utøve mindre vold og trusler. Erkjennelsen er at dette arbeidet ikke har vært godt nok og ikke samordnet nok til nå.

– Hvilke typer hendelser er det snakk om?

– Det gjelder alt fra skriking og roping og å si stygge ting, til den andre ytterligheten som er krevende voldshendelser. Derimellom er det mye andre typer hendelser, som slag og spark. Dette gjøres av barn. Utgangspunktet er at ingen barn er onde, og vi må se på dette tverrfaglig og hva vi kan gjør for å forstå atferden og måter barn uttrykker at de ikke har det bra på.

Nær dobling

Rapporten viser at antall hendelser nesten er doblet i løpet av de tre siste årene innenfor alle kategorier av alvorlighetsgrad:

* Antallet «svært alvorlige» hendelser har økt fra 227 i 2016 til 445 i 2018. I 2017 var antallet 436.

* Antallet «alvorlige» hendelser har økt fra 674 i 2016 til 1299 i 2018. I 2017 var antallet 1219

* Antallet «lite alvorlige» hendelser har økt fra 1039 i 2016 til 2327 i 208. I 2017 var antallet 1515

* Totalt antall hendelser har økt fra 1940 i 2016 til 4071 i 2018, altså mer enn en dobling.

Tallene omfatter både ansatte på ordinære skoler og spesialskoler.

Byråden: – En jobb å gjøre

I 2018 ble det også registrert 1620 hendelser med vold og/eller trusler mot elever. Det er en økning fra 2017 da det ble registrert 1174 hendelser mot elever. De fleste elevene som både utsettes for og utfører vold eller trusler, er mellom seks og tolv år gamle, og et flertall er gutter.

59 prosent av alle hendelser mot elever er spark og slag.

– Det meste av hendelsene er rapportert i grunnskolen, og særlig på barnetrinnet. Her har vi en jobb å gjøre framover. Vi trenger et løft for motivasjon, mestring og inkludering. Barn som har det bra, går ikke løs på andre, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

(NTB)

Powered by Labrador CMS