Togpersonell er mest utsatt for vold og trusler i Sverige. (Foto: Jan Tveita)

Togpersonell mest utsatt for vold og trusler

Hver fjerde alvorlige hendelse på svenske arbeidsplasser oppstår på grunn av vold, trusler, psykisk sjokk eller ran. Verst utsatt er ansatte i kollektivtrafikken, går det fram av ny statistikk.

Publisert

Anmeldelser av alvorlige arbeidsplassulykker og hendelser som kunne ha ført til skade, øker stadig, skriver Du&Jobbet. I årene 2012-2015 har det svenske Arbetsmiljöverket registrert drøyt 53 000 anmeldelser om farlige hendelser på jobben. En fjerdedel berører fysisk vold, trusler, psykisk sjokk eller ran.

Kollektivtrafikken mest utsatt

En bransje der ansatte stadig oftere utsettes for vold og trusler, er kollektivtrafikken. Det er yrkesgrupper som togverter og lokførere som rammes i første rekke.

Anmeldelsene i transportsektoren har økt med 59 prosent siden 2012. Når det gjelder vold og trusler, har disse hendelsene alene økt med 77 prosent. Sett i forhold til antall ansatte i trafikksektoren dominerer disse hendelsene klart.

Også skole og sosialtjeneste

– Det har blitt mer vold og trusler. Vi har sett en dramatisk økning, framfor alt i trafikken som går på skinner. Det er ikke slik at det bare er blitt lettere å anmelde og at flere velger å anmelde ulykker og hendelser, sier Per-Ola Fällman, ombudsmann på Seko.

Andre sektorer der antall farlige situasjoner har økt, er skolen og sosialtjenesten.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS