Heller ikke ambulansearbeidere er ukjente med å møte vold og trusler når de utfører jobben sin. (Foto: Jan Tveita)

Aksjon mot vold og trusler på jobb

Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb hvert år. Nå setter Arbeidstilsynet i gang en kampanje for å forebygge vold og trusler på arbeidsplassen.

Publisert

200 000 arbeidstakere, eller 7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv, oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA), melder NRK.

Direktøren for Arbeidstilsynet har selv blitt truet på livet på jobb: – Jeg fikk dødstrusler på telefon, truende tekstmeldinger og e-poster. Folk truet med å oppsøke meg i skranken, forteller Trude Vollheim til NRK. Hun understreker at dette skjedde før hun ble direktør i Arbeidstilsynet.

Egne opplevelser gjør at Arbeidstilsynsdirektøren er spesielt opptatt av å forebygge vold og trusler i arbeidslivet, og nå rettes kampanjen inn mot delene av yrkeslivet hvor risikoen er høyest.

– Altfor mange

– Det er en økende tendens og altfor mange som opplever dette, sier Vollheim.

Om den økte rapporteringen skyldes at problemet øker eller at terskelen for å melde fra har blitt lavere, er vanskelig å fastslå.

Størst risiko i helse- og sosialsektoren

Ansatte i helse- og sosialsektoren er desidert mest utsatt, dobbelt så ofte som andre yrkesaktive opplever de vold og trusler. Nest størst risiko er det innenfor kriminalomsorgen. Og deretter er risikoen høyest for dem som jobber i grunnskolen.

Kampanje i barneskolen

Tidligere denne uka fortalte NRK at halvparten av barneskolelærere har blitt utsatt for vold. Rektor Stein Roar Jakobsen i Narvik opplevde at en tiåring gikk til angrep på ham:

– Det kom en stor broleggingsstein gjennom lufta. Denne var nær ved å treffe meg i hodet, fortalte Jakobsen.

Mange saker som dette gjør at Arbeidstilsynet til våren også går inn i grunnskolene.

– Vold og trusler i skolen er et økende arbeidsmiljøproblem, det ser vi både gjennom historier i media, gjennom våre tilsyn i skolen og i statistikk over arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vil være der risikoen er høyest, sier Vollheim om den planlagte barneskolekampanjen.

I en informasjonsvideo laget av Arbeidstilsynet forteller Alexander Håland om skyggesidene han opplever som ambulansearbeider:

– Det er ikke uvanlig å få trusler, bli tilsnakket på en nedlatende måte, bli slått eller truet med våpen i min jobb, sier Håland.

Vil ha øvelser

Foreløpige tall etter 263 tilsyn så langt i år viser at seks av ti virksomheter i helse- og sosialsektoren ikke kartlegger eller vurderer risiko godt nok.

På samme måte som man har brannøvelser, må man øve på hva man bør gjøre hvis det oppstår en voldelig eller truende situasjon, mener Arbeidstilsynsdirektør Trude Vollheim:

– Man har som arbeidsgiver et ansvar for å informere ansatte om hvilke truende situasjoner som kan oppstå, sette i gang forebyggende tiltak, og man må vite hva man skal gjøre dersom en slik situasjon oppstår.

– Det er også viktig at de ansatte melder fra til arbeidsgiver når de opplever vold eller trusler. Arbeidsgiver trenger å vite hva som skjer for å kunne forebygge best mulig, avslutter Vollheim.

(nrk.no)

Powered by Labrador CMS