Henning Bothner i Statens vegvesen, region øst, tok i bruk sikkerhetsvesten allerede før påbudet kom i oktober 2014. (Foto: Jan Tveita)

Med stikksikker vest på jobb

Arbeidshverdagen til kontrollørene i Statens vegvesen preges oftere av trusler og vold fra sinte bilister og yrkessjåfører. Nå trapper de opp bruken av knivsikre vester.

Publisert

Det er utekontrollørene som opplever en tøffere hverdag, melder NRK. Derfor har det blitt et HMS-krav om å bruke sikkerhetsvestene for kontrollører i to av vegvesenets fem regioner, region øst og region Midt-Norge.

– Det har gått altfor langt

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Midt-Norge, Frode Børstad, mener det nå har gått altfor langt.

– Det blir en del skuffelser i sjåførers møte med oss. Enten i en kontroll på veien, eller på en trafikkstasjon etter eksempelvis å ha strøket på en førerprøve, sier han til NRK.

Derfor forstår direktøren godt at folk kan bli både skuffet og frustrert, men at nok er nok.

Grensen nådd

– Det går en grense for hva vi kan tolerere, og det må vi reagere på. Stikksikker vest høres dramatisk ut, og det er dramatisk, men for oss er sikkerhet det aller viktigste. Vi bruker heller stikkvest enn at noen faktisk får trøbbel og blir skada, sier Børstad.

Vegdirektoratet bekrefter at kontrollører opplever hverdagen som mer truende, og at det de siste tre årene i snitt er innrapportert mellom 10 og 15 truende hendelser i året fra utekontrollører.

Kulturforskjeller virker inn

Henning Harsem i Vegdirektoratets tilsyn og kontrollseksjon, peker på kulturforskjeller og økende utenlandsk transport som mulige forklaringer.

– Det er i større grad internasjonal transport på norske veier, og det medfører nok litt annen holdning til dette med trusler enn det vi er vant med. Sånn sett fremkommer det et sikkerhetsbehov, som oppfattes som økende av våre kontrollører.

Våpentrusler

Noen av de uønskede hendelsene har dreid seg om vold og trusler med våpen.

– Jeg synes, og vi har en opplevelse av at det blir verre og verre. Det skjer noe med samfunnet som gjør at ting blir verre. Vi anmelder episodene vi synes er overtramp. Vi har gjort det en del, og vi kommer til å gjøre det mer. Dette vil vi ikke ha noe av, sier Frode Børstad.

Angrep kontrollør

En sjåfør som fikk kjøretøyet sitt avskiltet, gikk til fysisk angrep på kontrolløren. Episoden ble anmeldt og vedkommende måtte sone i fengsel.

Seksjonsleder Torodd Østerås sier at kontrolløren etter dette tilfellet fikk truende tekstmeldinger og telefonanrop fra kjøretøyeieren, mens vedkommende sonet dommen.

– Han gjorde oppmerksom på at han visste hvor vår kontrollør bodde, og at han skulle være redd når han igjen ble en fri mann, forklarer Østerås.

(nrk.no)

Powered by Labrador CMS