HMS-opplæringen skal tilpasses risiko og driftsforhold i den enkelte virksomhet, og skal være på minst 40 timer. (Foto: Jan Tveita)
HMS-opplæringen skal tilpasses risiko og driftsforhold i den enkelte virksomhet, og skal være på minst 40 timer. (Foto: Jan Tveita)

Vær obs når du velger HMS-kurs

Nettet er fullt av tilbud om HMS-kurs – av vekslende varighet og til ulike priser. Mange er seriøse, men en del har ingen annen funksjon enn å sikre kunden et papir på kunnskap de knapt kan ha fått.

Publisert

Det er Arbeidstilsynet som skriver dette på sine nettsider. Tilsynet stiller spørsmålet om kursdeltakerne er utlært etter bare to timer på HMS-kurs.

– Når Arbeidstilsynet er på tilsyn, spør vi ofte etter dokumentasjon på at arbeidsgiver og verneombud har gått gjennom den lovpålagte HMS-opplæringen. Av og til blir vi presentert for kursbevis fra kurs som er så korte at de neppe er i stand til å formidle den kunnskapen som er nødvendig for at partene skal kunne jobbe systematisk med arbeidsmiljøet, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Hun håper og tror at arbeidsgivere flest er i stand til å skille mellom tilbud som grenser til svindel og seriøse kurs.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at ingen skader seg eller blir syke på grunn av jobben. I samarbeid med verneombudet skal arbeidsgiveren legge arbeidet til rette slik at de unngår helseskader. For å få til dette, trenger både verneombudet og arbeidsgiveren kunnskap. Arbeidsgiveren skal sørge for at begge partene får rett opplæring. Det går fram av arbeidsmiljøloven som krever at verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre som jobber med HMS i bedriftene skal på kurs. Opplæringen skal tilpasses risiko og driftsforhold i den enkelte virksomhet, og skal som hovedregel være på minst 40 timer.

Regelverket stiller ikke konkrete krav til hva som skal inngå i opplæringen, men den skal gjøre partene i stand til å ta tak i eventuelle arbeidsmiljøproblemer der de jobber. Den enkelte arbeidsgiver skal kunne dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført.

Hummer og kanari på nett

– På nettet er det mange tilbud om opplæring – noen seriøse, og noen med heller tvilsomt innhold. De tradisjonelle 40-timerskursene til de store studieorganisasjonene blir utfordret av aktører som tilbyr kortere og billigere kurs. Arbeidsgiveren må vurdere hva som er godt nok for den virksomheten de driver, sier Vollheim.

– For inspektørene fra Arbeidstilsynet kan det være utfordrende å finne ut om verneombud og ledere faktisk har den nødvendige kunnskapen fordi kursbevisene ofte ikke er detaljerte nok. Og fordi kursene ofte er forbausende kortvarige. For arbeidsgiverne kan det være vanskelig å velge, særlig dersom kursholdere gir inntrykk av at det kort-kurset de tilbyr er godkjent av Arbeidstilsynet, sier Vollheim. Hun presiserer at Arbeidstilsynet ikke har noen slik godkjenningsordning.

Trude Vollheim oppfordrer derfor alle som er i markedet for å kjøpe HMS-kurs til å undersøke hva de får. Særlig skal de være oppmerksomme på at mistenkelig korte kurs neppe kan inneholde det de trenger for å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Du kan lese mer om dette temaet på Arbeidstilsynets nettsider.

Powered by Labrador CMS