Bedriften Hamatec på Mysen tilbyr norskopplæring til sine ansatte med midler fra Kompetansepluss. Du kan lese mer om Hamatec i neste nummer av HMS-magasinet. (Foto: Jan Tveita)

Mange vil ha opplæring på jobben

Det ble søkt om nesten 360 millioner kroner i støtte fra Kompetansepluss denne vinteren. Det er ny rekord for tilskuddsordningen, som deler ut penger til kurs i arbeidslivet og frivilligheten.

Publisert

I alt ble det sendt inn godt over 1200 søknader med ett eller flere ulike kurs. Også dette er ny rekord, heter det i en pressemelding fra Kompetanse Norge. Kompetansepluss gir støtte til kurs for dem som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter, blant annet personer som er spesielt utsatt når roboter og annen teknologi stiller nye krav på arbeidsplassen.

Et stort behov i arbeidslivet

Den internasjonale undersøkelsen PIAAC viste blant annet at 480 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i regning.

– Stadig flere ser at læring på arbeidsplassen er avgjørende for å henge med i dagens arbeidsmarked, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, som forvalter støtteordningen.

Kompetansepluss skiller seg fra annen opplæring gjennom at kursene i grunnleggende ferdigheter er knyttet opp mot arbeidsoppgavene til den ansatte.

– Disse kursene er viktig for den daglige driften og styrker tilknytningen de ansatte har til arbeidslivet. Ikke minst blir de ansatte bedre i stand til å ta videre utdanning, slår Lund fast.

Stortinget bestemmer de endelige rammene for tilskuddsordningen, og svar på søknadene vil komme i annen halvdel av januar.

– Interessen for Kompetansepluss viser at dette er en ordning som er ønsket og at behovet for opplæring er stort, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

(Pressemelding fra Kompetanse Norge)

Fakta om Kompetansepluss:

• Over 70 000 voksne i Norge har så langt fått glede av Kompetansepluss.

• Kompetanse Norge forvalter tilskuddsordningen, som deler ut penger til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.

• Kompetansepluss skal bidra til at flere voksne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

• Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

• Sju millioner kroner er øremerket til bruk i samiske språkforvaltningskommuner.

(Kilde: Kompetanse Norge)

Powered by Labrador CMS