Det nye brannopplæringsprogrammet ble presentert under Brannvernkonferansen på Gardermoen tidligere i år. T. v. Thor Martin Bjerke, Virke og Terje Lillehauge, Nodus. (Foto: Jan Tveita)
Det nye brannopplæringsprogrammet ble presentert under Brannvernkonferansen på Gardermoen tidligere i år. T. v. Thor Martin Bjerke, Virke og Terje Lillehauge, Nodus. (Foto: Jan Tveita)

Brannopplæring for institusjoner

En ny forebyggende brannopplæring kan gjøre evakueringen av beboere og ansatte på institusjoner sikrere og raskere og gjøre brannslokkingsarbeidet mer effektivt. Brannopplæringen er nettbasert og inneholder en film med tegnspråk.

Publisert

– At det drives brannopplæring på institusjoner er ikke noe nytt. Det nye med dette brannopplæringsprogrammet er at det legger størst vekt på forebyggende opplæring, opplyser daglig leder Terje Lillehauge i Nodus.

– De fleste institusjoner har fra før en «Bli kjent runde» og gode brannøvelser organisert av solide aktører og er fornøyd med dette, sier Lillehauge. Men øvelser handler gjerne om hvordan ansatte skal evakuere og slokke branner dersom uhellet først har skjedd.

Målet er å unngå evakuering

– Vårt mål med denne nettbaserte brannopplæringen er å unngå behovet for evakuering og brannslokking.

– Vi fyller på med mer brannteori og ikke minst forebyggende brannvernopplæring spesielt tilpasset de utfordringene en institusjon har, forklarer Lillehauge. Denne kompetansen vil også gi en mer koordinert aksjon under øvelse og dersom uhellet er ute, tilføyer han.

Samarbeidspartnere

Terje Lillehauge og Nodus har samarbeidet med Virkes skadeforebyggende fond og Signo i utviklingen av filmen i den nettbaserte opplæringen.

– Det var daglig leder Thor Martin Bjerke i Skadeforebyggende fond som tok initiativet ovenfor oss om vi også kunne legge inn tegnspråk i nettkurset, sier Lillehauge.

– Skadeforebyggingsfondet i Virke har som formål å drive med skadeforebyggende arbeid og informasjonsvirksomhet for Virkes medlemmer som har tegnet forsikring gjennom Virke Forsikring, opplyser Bjerke.

– Fondet gir støtte til tiltak som medlemsbedriftene ønsker å innføre for å redusere sårbarheten eller bedre beredskapen i virksomheten med hensyn til skade forårsaket av vann, brann eller kriminalitet.

– Eksempler på støtte er bidrag til anskaffelse og installasjon av fast monterte innbruddsalarmer, brannalarmer og vannskadealarmer, termografering og støtte til kurs gjennom Brannvernforeningen og IF.

Hjelp av døvetolker

Signo er en virksomhet som gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

– Døvetolkene er medlemmer i Virke, og vi benyttet oss av deres kompetanse da vi la til tegnspråket i kurset, sier Bjerke. De stilte med tolker og skuespillere og gjorde en kjempejobb.

Kan tilpasses lokale forhold

– Brannopplæringen er i utgangspunktet ett generelt kurs som kan brukes av alle, sier Lillehauge. Samtidig kan vi lage egne kapitler for brukere som handler om deres rømningsveier, branntavle, utstyr og rutiner. Dersom vi tilpasser opplæringen til lokale forhold, vil ansatte kjenne seg igjen i situasjoner i kurset, mener han.

Alt skjer på film

– Hele den nettbaserte opplæringen skjer på film, og opplæringen inneholder også testoppgaver, eksamen og kursbevis.

– Det er mange flere aktører som også har bidratt underveis i utviklingen av brannopplæringsprogrammet, opplyser Lillehauge. Det gjelder både enkeltpersoner, virksomheter, alarmsentraler, forebyggende avdelinger og brannvesen i flere kommuner.

– Vi hadde aldri kommet i mål uten disse, sier Terje Lillehauge.

Powered by Labrador CMS