Svend Krogstad var lærling ved H-Vinduet Fjerdingstad i Hokksund i 2017. (Foto: Jan Tveita)
Svend Krogstad var lærling ved H-Vinduet Fjerdingstad i Hokksund i 2017. (Foto: Jan Tveita)

Unge lærer sikkerhet av kollegaer

Unge arbeidstakere kopierer sine erfarne kollegaer. Derfor er det større behov for tiltak rettet mot arbeidsplassene enn mot mer utdannelse hvis de unges sikkerhet skal forbedres.

Publisert

Unge medarbeidere har en større risiko for å komme ut for arbeidsulykker enn sine eldre kollegaer, skriver arbejdsmiljoviden.dk. Vil vi redusere den risikoen, skal blikket rettes mot arbeidsplassene som tar imot de unge. Den sikkerhetskulturen som hersker på arbeidsplassene, har nemlig langt større betydning for de unge enn det de har lært på skolebenken. Det forteller seniorforsker Johnny Dyreborg ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark.

Utdannelse reduserer ikke ulykkestallet

– Det ser ikke ut til at vi kan få ned ulykkestallet blant unge ved å gi dem mer utdannelse i sikkerhet på skolene. Læring og trening er selvfølgelig viktig, men det kan ikke stå alene, sier Dyreborg til nettstedet.

Han er en av forskerne bak det nylig avsluttede forskningsprosjektet Sikkert arbeid for unge gjennom opplæring og instruksjon (SAFU Læring), som har undersøkt hva som skjer i de unges første måneder på en arbeidsplass.

Innretter seg etter kollegaene

– Fra SAFU-prosjektet vet vi at unge i stor grad innretter seg etter det som foregår på arbeidsplassen, uansett hva de nylig har lært i yrkesutdanningen – men også uansett om det nettopp har stått en arbeidsleder eller sikkerhetsrepresentant og sagt: Du må ikke gjøre slik og slik. Hvis de deretter blir satt til å arbeide sammen med kollegaer som gjør nettopp slik, så vil de unge ganske snart gjøre det samme, sier han.

En av årsakene er ifølge Dyreborg at de unge søker anerkjennelse når de er nye på arbeidsplassen. Og hvis den primære faktoren for anerkjennelse på arbeidsplassen er at man får gjort jobben raskt, er det det de unge vil gå etter.

– Hvis det ikke ligger anerkjennelse og praksis i høy sikkerhet på arbeidsplassen, så begynner den unge ikke å rope opp om sikkerhet. Arbeidspraksis er en meget sterk faktor for hvordan de unge arbeider, og det er faktisk positivt, for det gir oss en god mulighet for å se på hvordan vi kan forbedre praksis, slik vi får de unge til å arbeide på en måte som reduserer risikoen for å komme ut for ulykker, sier Dyreborg.

Mange lærlinger skades

I det nye pilotprosjektet Sikre praksisvirksomheter har Dyreborg sammen med forskere fra Arbeidsmedisin, Hospitalsenheten Vest, testet et arbeidsmiljøtiltak med det formål å forbedre sikkerhetsnivået på en rekke lærlingeplasser for bygg og anlegg. I prosjektet ble det utviklet en såkalt gylden standard for en god og sikker praksisvirksomhet, og virksomhetene fikk handlingsplaner og redskaper til å skape et sikkert arbeidsmiljø. Det resulterte i at sikkerhetsnivået i virksomhetene steg.

Forskerne håper nå å kunne utføre et liknende prosjekt i større skala for å kunne avgjøre i hvilken grad vi kan forbedre lærlingenes arbeidsmiljø og sikkerhet ved å fokusere på praksisplassen. Og det er ingen tvil om at det er behov for et slikt tiltak, sier Dyreborg:

Ni av ti unge skadet

– I forbindelse med pilotprosjektet undersøkte vi hvor mange av lærlingene som hadde vært utsatt for en større eller mindre ulykke i løpet av de tre første månedene, og det var ganske sjokkerende å oppdage at det gjaldt cirka ni av ti av de unge i kontrollgruppa. I prosjektet deltok i alt 40 lærlinger, men det sier noe om problemets størrelse på bygge- og anleggsområdet, og vi fornemmer helt sikkert at det er noe å arbeide med her.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS