Portrett.
DEN NORSKE MODELLEN: Utenriksminister Espen Barth Eide mener norsk trepartssamarbeid kan gjøre verden til et bedre sted, også utenfor Norge. Nå får han LO og NHO på laget.

Trepartssamarbeidet blir norsk eksportvare

LO og NHO har inngått en felles avtale for å fremme anstendige arbeidsvilkår og respekt for arbeidstakeres rettigheter en rekke land.

Regjeringen kaller prosjektet «Social partners for Decent Work» kalles et nybrottsarbeid innen utviklingssamarbeid. 

Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i Norge skal stå sammen for å styrke arbeidslivets parter i utvalgte land som Colombia, Ghana, Tunisia og Vietnam.

Målet er å bidra til velfungerende arbeidsmarkeder hvor arbeidstakeres rettigheter blir respektert, hvor lønningene er anstendige og arbeidsforholdene trygge og gode.

Prosjektet bidrar til å styrke innsatsen på sosial dialog og arbeidstakerrettigheter, i tråd med Hurdalsplattformen.

Avtalen ble signert 4. desember.

Rettigheter under press

– Arbeidstakeres rettigheter er viktig i arbeidet vi gjør for å fremme menneskerettighetene. Her er trepartssamarbeidet helt sentralt, sier utenriksminister Espen Barth Eidei en pressemelding.

Han viser til at menneskerettigheter, frihet og demokrati er under press i mange deler av verden, også Europa.

– Den norske modellen der staten, LO og NHO jobber sammen for anstendig arbeid er viktigere enn noen gang, sier Eide.

Inspirert av norsk modell

Både LO og NHO har stor tro på prosjektet.

– Vi gleder oss til å komme i gang, og vi håper at partene i de fire landene blir inspirert av både den norske arbeidslivsmodellen og av hverandre. Norge har erfart hvor viktig et godt, bredt og tillitsbasert samarbeid mellom arbeidslivets parter er. Vår erfaring er at godt trepartssamarbeid både kan løse kriser og sikre stabilitet og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier:

– Vi er veldig glade for denne muligheten til å dele våre norske erfaringer med sosial dialog. Er det noe verden trenger mer av, så er det dialog og forhandlingsløsninger. For LO er arbeidet med å styrke grunnleggende faglige rettigheter en hovedprioritering i alt internasjonalt arbeid. Det er først og fremst gjennom et godt organisert arbeidsliv basert på kollektive forhandlinger, dialog og samarbeid at en kan oppnå økonomisk vekst og sikre rettferdig fordeling.

Flere anstendige jobber

LO og NHO vil samarbeide med sine søsterorganisasjoner for å bidra til sosial dialog og konstruktive forhandlingsprosesser. Målet er å skape flere anstendig jobber, bærekraftig vekst samt å skape tillitt i samfunnet. Det er en helt sentral byggestein i demokratisk utvikling.

Samarbeidet vil bygge på norske erfaringer med trepartssamarbeidet for å finne felles løsninger i utfordrende sitasjoner, som for eksempel under pandemien og finanskrisen.

Powered by Labrador CMS