Å trene med kollegaer i arbeidstiden er både gøy og motiverende. Her trener ansatte ved Mikrobiologen, Ahus. (Arkivfoto: Jan Tveita))
Å trene med kollegaer i arbeidstiden er både gøy og motiverende. Her trener ansatte ved Mikrobiologen, Ahus. (Arkivfoto: Jan Tveita))

Beveg deg mer – uten å trene

Stress og høyere effektivitetskrav på jobben fører til at vi beveger oss mindre. Men du må ikke ha medlemskort i et treningssenter eller løpe maraton for å komme i bedre form. Det er nok å løpe i trapper og få mer bevegelse i hverdagen.

Publisert

En omfattende studie fra den svenske Gymnastik- och idrottshögskolan har målt oksygenopptaket til 350 000 menn og kvinner i arbeidsfør alder mellom 1995 og 2017, skriver prevent.se. Studien viser at kondisjonen i gruppa samlet sett hadde sunket med 11 prosent. Og andelen helsefarlig lav kondisjon hadde økt fra 27 til 46 prosent.

Hverdagsaktivitetene betyr mest

Men det må ingen revolusjon til for å endre dette, ifølge Elin Ekblom Bak, en av forskerne til studien. Det er hverdagsaktivitetene som gjør den store forskjellen– som å reise kollektivt med barna på trening i stedet for å kjøre dem dit i egen bil, ta trappene istedenfor heisen, gå i butikken istedenfor å handle på nett, sykle til jobben eller gå av bussen en holdeplass tidligere. Målet er å få opp pulsen litt, det er det som gjør susen.

– Hvordan vet vi når vi har fått opp pulsen høyt nok?

– Det er enkelt. Aktiviteter som gjør deg litt andpusten, får opp pulsen og er helsefremmende. Jeg tror at alle vet hvordan det kjennes å bli andpusten og varm etter å ha gått opp en trapp. Det er slike aktiviteter vi skal forsøke å få inn flere av i hverdagen. Så er det også slik at all aktivitet som blir noe av, er bedre enn ingen aktivitet i det hele tatt.

Til tross for at studien viser at vi er i dårligere form enn for 20 år siden, finnes det samtidig en treningshets i samfunnet. Og ifølge Elin Ekblom Bak har kløften mellom de som trener og de som ikke trener økt.

Mye uvitenhet

– Det er mye uvitenhet knyttet til trening. Det gjør terskelen høyere og mer komplisert for mange å komme i gang. Vi tror at bare vi trener med riktige apparater, så blir vi lykkelige og alt blir bra. Men kroppen bryr seg ikke om treningen skjer på et treningsstudio eller ikke.

– Kan arbeidsplassen bidra med å bedre kondisjonen?
– Ja visst, men da kan ikke treningen komme først eller sist på dagen, da blir det lett til at vi kutter den ut. Tanken om aktiviteter på arbeidstid må være forankret i hele organisasjonen, både hos ledere og medarbeidere. Så må det også være gøy og motiverende å trene. Og hvilken aktivitet som passer oss best, er veldig individuelt.

(prevent.se)

Tips til hverdagsaktiviteter

  • Heng deg på en kollega, finn ut hvem som pleier å trene i lunsjen og spør om å få bli med.
  • Å skape gode rutiner sammen er en effektiv måte å få til både mosjon og felleskap i hverdagen.
  • Koble ut arbeidet aktivt. Gå en runde og småprat med kollegaene eller pass på å gjøre ærend når du kjenner at du trenger en pause. Da utnytter du hviletiden til bevegelse.

Dette kan arbeidsgiver gjøre

  • La de ansatte få trene i arbeidstiden.
  • Tips dem om aktiviteter i nærområdet, gode lunsjsteder, fine spaserturer eller morsomme gruppetreninger i nærheten.
  • Lån ut både sykler, gåstaver og treningsstrikker.
Powered by Labrador CMS