(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Yrkessjåfører sovner på jobb

En tredel av norske transportoperatører oppgir å ha sovnet eller duppet av på jobb minst én gang i løpet av de siste tre månedene.

Publisert

Dette viser en undersøkelse foretatt av Transportøkonomisk Institutt (TØI). Trøtthet og utmattelse blant profesjonelle transportoperatører antas å bidra til en vesentlig del av ulykker og kritiske hendelser, skriver TØI på sine hjemmesider. Sjåførene er generelt trøttest den siste timen av arbeidsøkta. Dette gjelder både lokførere, skipsførere og yrkessjåfører på vei.

Nesten 30 prosent duppet av

29 prosent av transportoperatørene i utvalget har sovnet eller duppet av på jobb minst en gang i løpet av siste tremånedersperiode. 4 prosent oppga at de fikk mindre enn fem timers søvn det siste døgnet før de gikk på jobb.

Utfordrende livsstil

Undersøkelsen viser også at livsstil kan være et problem. Over 70 prosent av transportoperatørene i utvalget var overvektige. Det tilsvarende tallet for den norske befolkningen er 44 prosent.

Hyppigst på jernbane

Å sovne mens du er på jobb, var mest utbredt blant lokførere: 63 prosent av gods- og 52 prosent av passasjertogførere hadde duppet av eller sovnet minst én gang de tre siste månedene. 29 prosent av skipsførere hadde sovnet mens de betjente fartøyet, og det tilsvarende tallet for buss- og lastebilsjåfører var 26 prosent.

Bryter arbeidstidsregler

Avhengig av bransje oppgir mellom 20 og 38 prosent av skipsførere (eksklusive fergekapteiner) at de bryter arbeidstidsbestemmelsene minst en gang i uka. Til sammenligning rapporterte kun 11 prosent av lastebilsjåførene at de bryter regelverket for kjøre- og hviletid minst en gang i uka. Svært få jernbaneoperatører oppga å bryte arbeidstidsreglementet.

(TØI)

Powered by Labrador CMS