Digital hverdag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Bruk beskyttende briller mot skadelig lys

Digital hverdag og nye lyskilder kan ødelegge øyehelsen hvis vi ikke tar forholdsregler, advarer optikere. Nå anbefaler de folk med helt normalt syn å bruke beskyttende brilleglass.

Publisert

– Øynene våre er ikke konstruert for å tåle den massive eksponeringen for digitalt utstyr som nå er blitt hverdagen for oss alle. Vi er nødt til å tenke forebyggende for å ta vare på synet, sier Rolf Bøgeberg, daglig leder for optikerkjeden Alliance Optikk, i en pressemelding.
Han mener belastningene ved bruk av pc, smarttelefoner, nettbrett og flatskjerm-TV samt innfasingen av LED-lys kan innebære en økende risiko for øyeplager, svekket syn, kalk på øyebunnen og grå stær.

Faretruende utvikling

– Mange av disse lyskildene inneholder store mengder skadelig, blåfiolett lys, som kan øke nedbrytningen av netthinnen og fremskynde aldersrelatert svekkelse av skarpsynet. Utviklingen går så fort at vi neppe helt ser hvilke konsekvenser dette kan få, sier Bøgeberg.
Viktigheten av å forebygge slike problemer blir enda klarere når de ses i sammenheng med økt levealder i befolkningen, mener John Hansen, daglig leder for brilleglassprodusenten Essilor i Norge.

Viktig å forebygge

– Selv om folk lever stadig lenger, kan vi ikke forvente at normal varighet for friske øyne forlenges på samme måte. For å forsinke påregnelige synsplager blir det viktig å bremse den gradvise nedbrytingen av synsevnen som skyldes ytre påvirkninger, sier Hansen.
Han tror omfanget av denne helserisikoen for alvor vil komme til syne når den første heldigitale generasjonen begynner å bli godt voksen.

– Forebygging fra tidlig alder er helt nødvendig. Planlegging for et friskt og langt liv må omfatte øynene, og briller som beskytter mot uheldig lyspåvirkning bør bli vanlig lenge før man trenger synskorrigerende glass med styrke.
Flere produsenter tilbyr nå glass med et filter som reduserer eksponeringen for skadelig lys, samtidig som gjenskinn, forstyrrende blending og blå reflekser dempes. Teknologien er forholdsvis ny, og etterspørselen ventes å øke.

Stadig flere sliter

Mange optiker-kunder klager over problemer som blant annet kan skyldes digital overeksponering og skadelig lyspåvirkning, ifølge Alf Opheim, daglig leder i Alf Opheim Alliance Optikk på Voss i Hordaland.

– Ofte handler det om hodepine, trøtthet, konsentrasjonsvansker, tørre øyne og synsrelaterte plager som smerter i nakke og skuldre. Det er viktig å fange opp slike symptomer, som også kan utvikle seg til synsbelastninger. Det er bekymringsfullt at også stadig flere barn og unge sliter med slike problemer, sier Opheim.
Han mener forebyggende øyehelse må høyere opp i folks bevissthet, og peker på at opp mot 20 prosent av operasjonene for grå stær kan knyttes til overeksponering for skadelig lys over tid.

– Brilleglass med gode filteregenskaper vil oppleves som behagelig for øynene og gi bedre synsopplevelse. Selv uten behov for synskorrigering for avstand kan mange også ha nytte av glass med svak brillestyrke for å øke synskomforten på nært hold, og oppnå bedre kontrast når man bruker smarttelefon eller nettbrett.
(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS