Wenche Weium Smeby og Jan Sigmund Eriksen i NAV Arbeidslivssenter Hedmark. (Foto: Jan Tveita)
Wenche Weium Smeby og Jan Sigmund Eriksen i NAV Arbeidslivssenter Hedmark. (Foto: Jan Tveita)

Kom i gang med digital sykemelding

15. januar går fristen ut for å ta i bruk digital sykemelding for arbeidsgiverne. Arbeidstakerne kan fremdeles levere sykemelding på papir, men oppfordres til å levere digitalt.

Publisert

Åtte fylker i landet kunne allerede i fjor ta i bruk den nye digitale sykefraværsordningen, og sykmeldingene kommer nå fortløpende inn til NAV. I år kommer resten av landet etter.

– Men det begynner å haste for arbeidsgivere som ennå ikke har tatt i bruk den digitale sykefraværsløsningen som nå kommer for fullt, sier rådgiverne Wenche Weium Smeby og Jan Sigmund Eriksen i NAV Arbeidslivssenter i Hedmark.

Også på papir

– 15. januar er fristen for arbeidsgiverne, mens arbeidstakerne fremdeles kan levere sykmeldingen på papir.

– Vi vil gjerne at arbeidstakerne tar i bruk den digitale løsningen også. Da er det opp til oss i NAV å gjøre dette alternativet attraktivt for dem.

– Den digitale søknaden om sykepenger er mye bedre enn papiret. Søknad om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen, og saksbehandlingen går da raskere.

De to rådgiverne understreker at utviklingen av digital sykefraværsoppfølging foregår skrittvis fordi løsningen endrer seg nærmest hver uke.

– Dette er et utviklingsprosjekt. Det vil komme flere nyttige verktøy for de personalansvarlige lederne, verktøy som utvilsomt vil lette sykefraværsarbeidet ute i virksomhetene betydelig, understreker NAV-rådgiverne.

Slik går du fram:

 1. Arbeidstakeren blir sykmeldt.
 2. Arbeidstakeren får en SMS eller e-post der det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no.»
 3. Arbeidstakeren logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan arbeidstakeren sende sykmeldingens del C til arbeidsgiveren.
 4. Arbeidsgiveren får en e-post og/eller SMS om at det har kommet en sykmelding i Altinn.
 5. Den som har tilgang hos arbeidsgiveren henter sykmeldingen i Altinn og svarer på hvem som er nærmeste leder.
 6. Nærmeste leder får så en e-post fra NAV: «Hei! Du har fått tilgang til sykmeldingen til en av dine ansatte. Følg denne lenken for å se sykmeldingen: [Lenke]. Vennlig hilsen NAV».
 7. Nærmeste leder logger inn og finner fra da av sykmeldinger fra den ansatte på nav.no. Snarveien www.nav.no/dinesykmeldte kan alltid brukes til å finne siden. Her vil det komme stadig flere tjenester til nærmeste leder.
 8. Den ansatte får en ny SMS eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
 9. Den ansatte logger inn på nav.no og blir bedt om å fylle ut søknaden om sykepenger (tidligere sykmeldingens del D) under tjenesten «Ditt sykefravær». Søknaden sendes digitalt fra den ansatte til NAV og/eller til arbeidsgiveren. 
 10. Arbeidsgiveren får en e-post og/eller SMS om at det har kommet en søknad om sykepenger i Altinn. Den som har tilgang hos arbeidsgiveren henter søknaden i Altinn.
 11. Nærmeste leder får en e-post fra NAV: «Hei. En søknad om sykepenger for en av dine ansatte er nå tilgjengelig på nav.no. Logg deg inn på www.nav.no/minesykmeldte eller følg denne lenken: [Lenke]. Vennlig hilsen NAV».
 12. Både nærmeste leder og den hos arbeidsgiver med tilgang til søknaden i Altinn kan kontrollere om søknaden om sykepenger er korrekt utfylt.
 13. Hvis den ansatte har vært syk innenfor arbeidsgiverperioden (mindre enn 16 dager), sendes ingen opplysninger til NAV.
 14. Hvis den ansatte har vært syk utover arbeidsgiverperioden (mer enn16 dager), sendes søknaden om sykepenger automatisk til NAV. Arbeidsgiveren skal da bare sende inntektsopplysninger på papir til NAV som før. Se riktig adresse i NAV: www.nav.no/sykepenger.
 15. Den ansatte kan ved behov korrigere søknaden og sende på nytt via «Ditt sykefravær».

(Kilde: nav.no)

Sykmeldte og arbeidsgivere kan finne mer informasjon på nav.no/digitalsykmelding. Du kan også ta kontakt med Arbeidsgivertelefonen i NAV 55 55 33 36 eller  NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke.

Powered by Labrador CMS